Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.11.2011

Stališče Ministrstva za obrambo RS glede najavljenega protestnega shoda članov Sindikata vojakov Slovenije in njihovih zahtev

Ministrstvo za obrambo je že večkrat javno pojasnilo svoje stališče do delovanja Sindikata vojakov Slovenije (SVS), ki je sicer legitimno v smislu varovanja individualnih pravic sindikalno organiziranih delavcev oziroma svojih članov, vendar pa bo sindikat moral za enakopravno obravnavo z drugimi tremi reprezentativnimi sindikati, ki delujejo na področju vojske, obrambe in zaščite, doseči status reprezentativnosti kot temeljni pogoj, ki je za sindikalno delovanje na obrambnem področju določen v 100. b členu Zakona o obrambi. Tudi Zakon o javnih uslužbencih kot socialne partnerje na strani javnih uslužbencev določa reprezentativne sindikate dejavnosti oziroma poklica. Po nam znanih podatkih SVS teh dveh pogojev še ni izpolnil, zato sindikat ne more pričakovati enake obravnave, kot jo ima ministrstvo do drugih treh reprezentativnih sindikatov v okviru ministrstva. Kljub temu je ministrstvo v smislu podpore prizadevanjem SVS za pridobitev pogojev za reprezentativnost oziroma prepoznavnost sindikata omogočilo uporabo intraneta MORS in predsedniku SVS na leto priznalo 50 ur plačanega delovnega časa za sindikalno delo ter v tem okviru uporabo delovnega prostora ter že obstoječe opreme, ki jo ima za opravljanje rednih delovnih nalog.

Tako je ministrstvo SVS priznalo del pravic, ki bi mu sicer pripadale z doseženo reprezentativnostjo. Žal ugotavljamo, da SVS namesto, da bi si prizadeval doseči reprezentativnost, ki bi jo sicer lahko ne nazadnje uveljavljal tudi po sodni poti, svojo aktivnost usmerja v področja, ki pogosto presegajo prakso sindikalnega delovanja, še posebno tistih sindikatov, ki delujejo v nacionalnovarnostnih institucijah.

Ministrstvo za obrambo rešuje vse izpostavljene probleme, nekateri med njimi pa so tudi del socialnega dialoga z reprezentativnimi sindikati. Problematika, ki je sistemske narave in zadeva status vojakov kot javnih uslužbencev, se rešuje na ravni vlade skladno z možnostmi v času krize. To je tudi edina prava pot za reševanje tovrstne problematike. Ne moremo pristati na reševanje tako kompleksne problematike s političnimi pritiski ali pomočjo ulice, za kar se je očitno odločil SVS. Zaskrbljeni smo, ker se je SVS med predvolilno kampanjo odločil za javni skupinski protest svojih članov. Ti so dopoldan v službi v uniformi podrejeni vojaški subordinaciji in zavezani določilom Ustave RS, Zakona o obrambi, Zakona o službi v Slovenski vojski in Kodeksa vojaške etike, popoldan oziroma v prostem času pa so se za izražanje svojih zahtev očitno odločili za ulično obliko »dialoga«.

Prepričani smo, da takšnega načina reševanja problematike velika večina pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske ne podpira, zato so tudi  zahteve SVS v imenu vseh pripadnikov Slovenske vojske neprimerne, drugače bi ta sindikat že dosegel reprezentativnost v dejavnosti oziroma poklicu.