Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

12.01.2017

Šolanje začela 29. generacija kandidatov Šole za častnike

V torek, 3. januarja, je na Šoli za častnike šolanje začela 29. generacija, v kateri je sedemnajst fantov in tri dekleta. Šolanje poteka v Vojašnici generala Maistra in Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru. Izvaja se po programu Temeljnega vojaškega usposabljanja kandidatov za častnika – druga faza, ki traja štiri tedne. Program omogoča pridobivanje ključnih veščin in znanj, ki so nujni za nadaljevanje po programu Splošnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja (SVIU) kandidatov za častnike Slovenske vojske, hkrati zagotavlja poenotenje znanj in veščin ter pripravo vseh kandidatov, ki nadaljujejo po programu SVIU kandidatov za častnike Slovenske vojske za doseganje čina poročnik in splošne vojaške evidenčne dolžnosti častnik 51000.

Kandidate je v uvodu pozdravil poveljnik Šole za častnike polkovnik Boštjan Baš, ki je poudaril pomen častniškega poklica in pomembnost znanj, ki jih bodo pridobili skozi celotno šolanje za svoj nadaljnji razvoj. Poudarek je na predmetih Oborožitev pehotnega oddelka s poukom streljanja in Osnove taktike pehote. V prvem tednu bodo kandidati pridobili osnovna teoretična znanja, ki jih bodo v naslednjih treh tednih utrdili skozi prakso na streliščih in vadbiščih Slovenske vojske.

Uvodne priprave na delo s stimulatorjem SSTD

Delo na simulatorju SSTD

Usposabljanje iz LPM in priprave na TRO

Usposabljanje iz LPM in priprave na TRO

Spoznavanje PM MAG

TRO podcevni bombomet LG1

TRO puškomitraljez MAG

Test rokovanja z orožjem

Test rokovanja z orožjem