Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

06.09.2017

Šola za usmerjevalce združenih ognjev Slovenske vojske začela z izvedbo akreditiranega tečaja za usmerjevalce združenih ognjev z mednarodno udeležbo

V ponedeljek, 4. septembra, se je v Šoli za usmerjevalce združenih ognjev Slovenske vojske (Slovenian to Air Ground Operations School – AGOS SV) v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki začel mednarodni certifikacijski tečaj za kontrolorje združenih ognjev (Joint Terminal Attack Controller Certification Course – JTAC CC). Tečaj temelji na mednarodnih standardih in je bil lani poleti dvojno akreditiran s strani Nata in Združenih držav Amerike.

Tokratnega tečaja se udeležuje dvanajst pripadnikov iz štirih držav zavezništva in dva pripadnika Slovenske vojske. Tečaj izvajajo inštruktorji Centra usmerjevalcev združenega ognja iz sestave 152. letalske eskadrilje ob pomoči inštruktorjev iz drugih enot Slovenske vojske in štirih inštruktorjev iz treh držav zavezništva. Pettedenski tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, na katerem bodo slušatelji pridobili znanje za izvajanje nalog usmerjevalca in praktičnega dela na terenu, kjer bodo pridobljeno znanje preverili z usmerjanjem letal Pilatus PC-9M Hudournik.

Teoretični del tečaja je pripravljen skladno z minimalnimi zahtevami za usposabljanje (Joint Minimum Task List – JMTL) in vključuje predavanja s področja doktrine in izvajanja zračnih operacij, poznavanja zrakoplovov in njihove oborožitve, pripravo in izdajanje ukaza za delovanje, urejanja zračnega prostora ter koordinacijo artilerijske in zračne podpore. Praktični del obsega dnevne in nočne kontrole letal in helikopterjev, prenos in sprejem videosignala iz zračnih ploščadi, uporabo laserskih in IR-označevalnikov, delovanje v urbanem okolju in bojno streljanje. Po opravljenem tečaju bodo kandidati v svojih enotah samostojno delovali kot kontrolorji združenih ognjev, svoje znanje pa bodo skladno s standardi morali ohranjati z rednim izvajanjem dodatnih predpisanih usmerjanj v šestmesečnem obdobju.

Tokratni tečaj ima močno mednarodno noto, saj temelji na večjem številu tujih slušateljev in inštruktorjev. Obenem bo šola AGOS SV prvič del svojega tečaja izvedla izven meja Republike Slovenije. V drugi polovici septembra bo na vadišču v Republiki Avstriji izvedla zračni teden, pri čemer bo vso zračno, ognjeno in logistično podporo zagotovila država gostiteljica. Gre za prvi uspešen primer prispevka sodelujočih držav v naravi (Contribution in Kind), s katerim ta pokriva stroške usposabljanja svojih pripadnikov v naši šoli. Navedeno predstavlja model za obrambno sodelovanje, katerega želi Slovenija razširiti tudi na druge države.

Slušatelji, ki bodo uspešno končali usposabljanje, bodo prejeli mednarodno veljavne certifikate po STANAG 3797 in JTAC MOA (Memorandum of Agreement). Z dvojno akreditiranim tečajem JTAC CC se šola AGOS SV postavlja ob bok maloštevilnim šolam z izpolnjevanjem standardov Nata in Združenih držav Amerike na področju usposabljanja osebja za usmerjanje združene ognjene podpore.

Šola AGOS SV predstavlja konkreten prispevek Republike Slovenije k regionalnemu povezovanju zmogljivosti za usposabljanje JTAC. Od leta 2014 je Slovenska vojska vzpostavila šolo v kadrovskem, materialnem in prostorskem smislu, osebje je pripravilo in uspešno akreditiralo programe usposabljanja. V letu 2018 bo poudarek delovanja šole na pridobitvi taktičnega JTAC simulatorja, pridobitvi dveh novih inštruktorjev, potrditvi kakovosti izvajanja tečajev in povezovanju v mednarodno izmenjavo inštruktorjev med šolami AGOS. V letu 2018 bo šola izvedla tudi selekcijski tečaj za nove JTAC iz enot Slovenske vojske.