Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

31.08.2016

Šola AGOS SV začela izvajati prvi akreditiran tečaj za usmerjevalce združenih ognjev (JTAC CC) z mednarodno udeležbo

V ponedeljek, 29. avgusta, se je v Šoli za usmerjevalce združenih ognjev Slovenske vojske (Slovenian Air Ground Operations School – AGOS SV) v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki začel prvi akreditiran tečaj JTAC CC (Joint Terminal Atttack Controller Certification Course) z mednarodno udeležbo. Tečaj temelji na veljavnih mednarodnih standardih in je bil letos spomladi preverjen in potrjen s strani akreditacijskih skupin Nata in ZDA. Tečaja se udeležujejo trije pripadniki Slovenske vojske in en pripadnik tujih oboroženih sil, izvajajo pa ga inštruktorji Centra usmerjevalcev združenega ognja iz sestave 152. letalske eskadrilje ob pomoči inštruktorjev iz drugih enot Slovenske vojske. Pettedenski tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, na katerem bodo slušatelji pridobili znanje za izvajanje nalog usmerjevalca in praktičnega dela na terenu, kjer bodo pridobljeno znanje preverili z usmerjanjem letal Pilatus PC-9M.

Teoretični del tečaja bo skladno z minimalnimi zahtevami za usposabljanje (Joint Minimum Task List – JMTL) vključeval predavanja s področja izvajanja zračnih operacij, bližnje zračne podpore, poznavanja zrakoplovov in njihove oborožitve, pripravo in izdajanje ukaza za delovanje, navigacije, nadzor zračnega prometa ter koordinacije artilerijske in zračne podpore. Praktični del bo obsegal dnevne in nočne kontrole letal in helikopterjev, prenos in sprejem videosignala iz opazovalnih zračnih ploščadi, uporabo IR-označevalnikov in laserjev, delovanje v urbanem okolju in bojno streljanje. Po opravljenem tečaju bodo usmerjevalci v svojih enotah samostojno delovali kot usmerjevalci združenih ognjev, svoje znanje pa bodo skladno s standardi morali ohranjati z rednim izvajanjem dodatnih predpisanih usmerjanj v šestmesečnem obdobju.

Gre za prvo izvedbo akreditiranega tečaja, ki so ga pripravili v Šoli za usmerjevalce združenih ognjev in na podlagi katerega bodo slušatelji, ki bodo uspešno končali usposabljanje, prejeli mednarodno veljavne certifikate po STANAG 3797 in JTAC MOA (Memorandum of Agreement). Dvojno akreditirani tečaj JTAC CC je rezultat celoletnega dela pripadnikov šole, s čimer se ta postavlja ob bok maloštevilnim šolam z istočasnim izpolnjevanjem standardov Nata in ZDA na področju usposabljanja osebja za usmerjanje združene ognjene podpore.

Izvedba akreditiranega tečaja JTAC CC z udeležbo pripadnikov tujih oboroženih sil predstavlja naslednji pomemben korak k vzpostavitvi akreditirane, regionalne in večnacionalne Šole za usmerjevalce združenih ognjev na letališču v Cerkljah ob Krki. Nadaljnje aktivnosti Slovenske vojske bodo usmerjene v informiranje sosednjih in zainteresiranih držav o doseženi stopnji razvoja in možnostih za usposabljanje tujih pripadnikov v šoli AGOS SV že v prihodnjem letu, informacije bodo posredovane tudi na prihajajočih konferenci načelnikov generalštabov držav Srednje Evrope in regionalni  delavnici CEDC (Central European Defence Cooperation) s področja JTAC.

Šola AGOS SV predstavlja konkreten prispevek Republike Slovenije k regionalnemu povezovanju zmogljivosti za usposabljanje JTAC. Ambicija Slovenske vojske je vzpostaviti akreditirano, regionalno in večnacionalno Šolo za usmerjevalce združenih ognjev, ki deluje na letališču v Cerkljah ob Krki. Od leta 2014 je Slovenska vojska vzpostavila šolo v kadrovskem, materialnem in prostorskem smislu, osebje je pripravilo programe usposabljanja in jih letos uspešno akreditiralo. Šola AGOS SV naslednje leto načrtuje izvedbo dveh tečajev za usposabljanje JTAC in sodelovanje s sosednjimi državami pri njuni izvedbi.