Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

13.03.2017

Šola AGOS SV začela drugi akreditirani tečaj za usmerjevalce združenih ognjev

V ponedeljek, 13. marca, se je v Centru za usmerjevalce združenih ognjev Slovenske vojske (Slovenian Air Ground Operations School) v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki začel drugi akreditirani tečaj usmerjevalcev združenih ognjev (Joint Terminal Atttack Controller Certification Course – JTAC CC). Tečaj temelji na veljavnih mednarodnih standardih in so ga lani spomladi preverile in potrdile akreditacijske skupine Nata in ZDA. Tokrat se ga udeležujejo samo pripadniki Slovenske vojske, izvajajo pa ga inštruktorji Centra za usmerjevalce združenih ognjev iz sestave 152. letalske eskadrilje, ki jim pomagajo inštruktorji iz drugih enot Slovenske vojske. Pettedenski tečaj je sestavljen iz teoretičnega dela, na katerem bodo slušatelji pridobili znanje za izvajanje nalog usmerjevalca, in praktičnega dela na terenu, na katerem bodo pridobljeno znanje preverili z usmerjanjem letal Pilatus PC-9M.

Teoretični del tečaja bo skladno z minimalnimi zahtevami za usposabljanje (Joint Mission Task List – JMTL oziroma Mission Essential Task List – METL) vključeval predavanja o izvajanju zračnih operacij, bližnji zračni podpori, poznavanju zrakoplovov in njihove oborožitve, pripravi in izdajanju ukaza za delovanje, o navigaciji in nadzoru zračnega prometa ter o usklajevanju artilerijske in zračne podpore. Praktični del pa bo obsegal dnevne in nočne kontrole letal in helikopterjev, prenos in sprejem videosignala z opazovalnih zračnih ploščadi, uporabo IR-označevalnikov in laserjev, delovanje v urbanem okolju ter bojno streljanje. Po opravljenem tečaju bodo usmerjevalci v svojih enotah samostojno delovali kot usmerjevalci združenih ognjev, svoje znanje pa bodo skladno s standardi morali vsakih šest mesecev ohranjati oz. obnavljati z rednim izvajanjem predpisanih dodatnih usmerjanj.

Gre za drugo izvedbo akreditiranega tečaja, ki so ga pripravili v centru in na podlagi katerega bodo slušatelji, ki bodo uspešno končali usposabljanje, prejeli mednarodno veljavne certifikate po Stanagu 3797 in JTAC MOA (Memorandum of Agreement). Dvojno akreditirani tečaj je rezultat večletnega dela pripadnikov šole, s čimer se ta postavlja ob bok maloštevilnim šolam, ki pri usposabljanju osebja za usmerjanje združene ognjene podpore hkrati izpolnjujejo standarde Nata in ZDA.

AGOS SV pomeni konkreten prispevek Republike Slovenije k regionalnemu povezovanju zmogljivosti za usposabljanje usmerjevalcev združenih ognjev, izvedba drugega akreditiranega tečaja usmerjevalcev združenih ognjev pa naslednji pomemben korak k vzpostavitvi akreditirane, regionalne in večnacionalne šole za usmerjevalce združenih ognjev na letališču v Cerkljah ob Krki. Letošnje aktivnosti SV so usmerjene v obveščanje sosednjih in drugih zainteresiranih držav o doseženi stopnji razvoja in možnostih usposabljanja njihovih pripadnikov ter opremljanju šole s ključno opremo.