Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.09.2009

Slovesnost ob prisegi v vipavski vojašnici

Predstavnike medijev vabimo, da se v petek, 18. septembra, ob 15. uri v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi udeležijo konca usposabljanja in slovesne prisege junijske generacije kandidatov za častnike ter avgustovske generacije kandidatov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Slovesnosti se bo udeležil tudi brigadir Milan Obreza, namestnik poveljnika Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.

V junijsko generacijo kandidatov za častnike je vključenih 28 kandidatov, od tega 23 kandidatov in 5 kandidatk, v avgustovsko generacijo vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka pa je vključenih 24 vojakov, od tega 23 vojakov in 1 vojakinja.


Na temeljnem vojaškem strokovnem usposabljanju (TVSU) se kandidati spoznavajo z vojaškimi veščinami, izboljšujejo telesno pripravljenost in spoznavajo temeljne značilnosti vojaškega poklica. Na vojaškem usposabljanju so pridobili ključno vojaško znanje, potrebno za opravljanje dolžnosti v enotah Slovenske vojske. TVSU je program, namenjen kandidatom za vojaške osebe stalne sestave, vojakom na prostovoljnem služenju vojaškega roka in vojakom pogodbene rezerve. V prvem delu programa se kandidati izurijo za preživetje na bojišču, v drugem pa dosežejo ustrezno raven psihofizične pripravljenosti. V vse te oblike usposabljanja je bilo do zdaj vključenih 4.650 kandidatov in kandidatk.
Vljudno vabljeni!

Več informacij: Carmen Kos, mobilni telefon 041 959 179