Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.06.2017

Slovesnost ob predaji in prevzemu dolžnosti poveljnika 1. brigade

V ponedeljek, 19. junija, je bila v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani slovesnost ob predaji in sprejemu dolžnosti poveljnika 1. brigade. Ministrica za obrambo Andreja Katič je s tem dnem brigadirja Romana Urbanča razrešila z dolžnosti poveljnika 1. brigade in na to mesto imenovala polkovnika Roberta Glavaša.

Ob tej priložnosti se je dosedanji poveljnik brigadir Urbanč zahvalil za vso zagnanost, voljo in energijo, ki odlikujejo pripadnike enot 1. brigade, ter povedal, da so bili vsi pripadniki v teh težavnih časih več kot uspešni, saj so pri marsikateri nalogi tlakovali nove poti in odpirali vrata ostalim enotam. Poudaril je, da so pripadniki Prve tisti, ki premikajo meje in s svojimi dejanji dajejo vitalnost organizaciji ter naj ostanejo še naprej pokončni in drzni.

Slavnostni govornik poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek je povedal, da značaj enote oblikujejo njeni pripadniki, vizijo in uspešnost delovanja pa zagotavljajo njeni poveljniki, ter da je brigadir Urbanč s svojim delom, neustavljivo energijo in vedno prisotno željo po napredku v 1. brigadi pustil neizbrisen pečat. Brigado je vodil do rezultatov, na katere so ponosni vsi v Slovenski vojski. Zahvalil se mu je tudi za vse dosežke brigade in njen ugled, v kar so vtkani njegovi osebni napori. Polkovniku Glavašu je povedal, da mu zaupa, da bo glede na svoje bogate izkušnje in znanja znal voditi svoje podrejene ter da bo 1. brigada še naprej zgled učinkovitosti in bo vtirala pot k razvoju in napredku Slovenske vojske.

Poveljnik 1. brigade polkovnik Robert Glavaš je svoj govor začel z besedami, da poveljnik brigade ni lahko in enostavno delo, je pa vsekakor častno in plemenito dejanje, ki zahteva veliko dela in odrekanj ter da se tega izziva ne boji, saj ve, da ima pred seboj pripadnike in pripadnice 1. brigade, ki se z zvestobo, častjo in pogumom spopadajo z vsako nalogo. Govor je sklenil z besedami: »Gremo naprej Prva, gremo proti vrhu!«

Ob tej priložnosti je polkovnik Glavaš brigadirju Urbanču podelil zlato medaljo 1. brigade za osebne zasluge pri razvoju in delovanju enote ter s tem Slovenske vojske. S kulturno točko je slovesnost popestril kvintet Orkestra Slovenske vojske.

Fotografije: desetnik Daniel Mlakar, GŠSV

 

Brigadir Roman Urbanč predal dolžnost …

… poveljnika 1. brigade.

Zadnji pozdrav enotam 1. brigade.

Gostje na slovesnosti v Vojašnici Edvarda Peperka.

Slavnostni govornik poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske brigadir Milko Petek.

Bojna zastava 1. brigade.

Brigadir Urbanč predaja bojno zastavo 1. brigade.

Polkovnik Glavaš ob sprejemu bojne zastave 1. brigade.

Pozdrav novega poveljnika 1. brigade.

Predaja zastave 1. brigade dosedanjemu poveljniku brigadirju Urbanču.

Polkovnik Glavaš je brigadirju Urbanču podelil zlato medaljo 1. brigade za osebne zasluge pri razvoju in delovanju enote ter s tem Slovenske vojske.

Podpis primopredajnega zapisnika v spominski sobi.