Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.02.2011

Slovesnost ob potrditvi Večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje

V Vojašnici Bohinjska Bela je danes, v sredo, 2. februarja, potekala slovesnost ob potrditvi Večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje. Slovesnosti sta se udeležila tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič, ki je bila osrednja govornica, in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner.
Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je v nagovoru poudarila, da so Gorska šola ter znanje in sposobnosti njenih pripadnikov na področju gorskega bojevanja zelo pomembni pri prizadevanju Slovenske vojske, da svoje znanje pokaže v mednarodnem okolju. Dejala je, da je potrditev Večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje pomembna prelomnica v procesu, ki poteka že od leta 2004, in sicer gre za prizadevanje za mednarodno priznanje in uporabnost našega znanja vojaškega gorništva. Treba je strmeti naprej, k še bolj zahtevnim izzivom, do leta 2015, ko se bo iz dosedanjega Večnacionalnega centra odličnosti razvil tudi Natov center odličnosti za gorsko bojevanje, je dejala ministrica. Povedala je še, da je vojaško gorništvo del nacionalne vojaške zavesti in ima dolgo tradicijo, tako kot so gore in gorništvo del slovenske širše nacionalne zavesti, kar dokazujejo prizadevanje Slovencev za osvajanje naših alpskih vrhov, postavljanje slovenskih planinskih postojank in označevanje markiranih poti, ki traja že desetletja, ter vrhunski mednarodni uspehi naših alpinistov. Naši vojaški gorniki so tudi vrhunski vojaški in civilni gorski reševalci. Ob tem je treba tudi ozaveščati ljudi o tem, kako je treba gore spoštovati, da je treba varovati gorsko naravo in se v gore odpravljati le zelo dobro pripravljeni. Ministrica je tudi omenila, da so v goratem delu slovenskega ozemlja že v preteklosti potekali pomembni vojaški spopadi, kot so bitka v Posočju leta 1917, spopadi Gradnikove in Gregorčičeve brigade v 2. svetovni vojni in dogodki med osamosvojitveno vojno na gorskih prelazih, hkrati tudi mejnih prehodih z Avstrijo. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske imajo danes tudi izkušnje pri delovanju v posebnih gorskih okoliščinah v mednarodnih operacijah in misijah, zlasti v Afganistanu.


Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je povzela tudi ključne dogodke v razvoju slovenskega vojaškega gorništva in pri tem omenila leto 1992, ko smo si Slovenci lahko prvič ogledali usposobljenost pripadnikov takratne Teritorialne obrambe za bojevanje v gorskem svetu. Leto pozneje se je v gorskem bataljonu oblikovala skupina inštruktorjev, ki je bila skupaj s pripadniki izvidniškega voda odgovorna za usposabljanje vojakov iz vojaškega gorništva. Ministrica je poudarila pomembno vlogo inštruktorjev Gorske šole, ki so svoje znanje na specialističnih usposabljanjih pozneje dopolnjevali tudi v tujini. Tako so v Švici in na Norveškem pridobivali znanje na tečajih za specialiste za plazove in zimsko bojevanje, udeležili so se usposabljanja v letalskem reševanju v ZDA in tudi enega najtežjih zimskih usposabljanj britanskih kraljevih marincev ter tečaja bojevanja v gorskem svetu v avstrijski vojski. Gorska šola Slovenske vojske je vseskozi sodelovala s tujimi vojaškimi gorskimi šolami. Ministrica je izpostavila tudi pomembnost leta 1995, ko je bila Gorska šola zasnovana, in 1. januar 1996, ko je začela delovati samostojno. V nadaljevanju je ministrica spregovorila o pomembnosti oblikovanja Natovega Centra odličnosti za gorsko bojevanje, ki je predvideno v letu 2015, in predstavlja velik izziv za Slovensko vojsko in Slovenijo. Prvega sestanka držav, ki so zainteresirane za delovanje v Večnacionalnem centru odličnosti za gorsko bojevanje, so se udeležili tako predstavniki naših sosednjih držav, s katerimi imamo vzpostavljeno dobro dvostransko vojaško in obrambno sodelovanje, kot so Italija, Avstrija in Madžarska ter tudi predstavniki držav, s katerimi vojaški gorniki zelo dobro sodelujejo, to so Češka, Poljska, Nemčija, Belgija in ZDA, pri čemer je treba je omeniti tudi podporo Natovega skupnega poveljstva za  transformacijo.
Podpolkovnik Boštjan Blaznik, vodja delovne skupine za ustanovitev Večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje, je v svojem nagovoru dodal, da je Gorska šola Slovenske vojske postala polnopravna članica Mednarodnega združenja vojaških gorskih šol leta 1999. S tem je bila šola ne glede na pretekle dosežke v nacionalnem in mednarodnem okolju postavljena pred nove zahtevnejše izzive. Poudaril je, da Gorska šola Slovenske vojske oziroma od današnje potrditve Večnacionalni center odličnosti za gorsko bojevanje (VCOGB) predstavlja osrednjo enoto Slovenske vojske, ki zagotavlja razvoj, pripravo in izvedbo programov usposabljanja iz gorskega bojevanja. Bistveni in zelo posplošeni nalogi centrov odličnosti sta podpora vojaškim operacijam zveze Nato in izvajanje vojaške transformacije Nata.

Video posnetek (youtube)

Nagovor dr. Ljubice Jelušič, ministrice za obrambo

Pregled častne enote 132. GORB

Nagovor podpolkovnika Boštjana Blaznika, vodje delovne skupine za ustanovitev VCOGB

Pred vhodom v VCOGB

Odkritje napisne plošče VCOGB

Prva čestitka ob otvoritvi VCOGB

Ogled opreme ...

Vpis v Knjigo gostov VCOGB

Flash is required!

Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič


Flash is required!

Podpolkovnik Boštjan Blaznik