Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

18.12.2017

Slovesnost ob počastitvi dneva Centra vojaških šol in 26-obletnici delovanja Šole za podčastnike

V počastitev dneva Centra vojaških šol in ob 26-letnici delovanja Šole za podčastnike, je v petek, 15. decembra, v Vojaškem objektu Kadetnica potekala slovesnost. Slavnostni govornik je bil namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder. Zbrane sta nagovorila tudi poveljnik Centra vojaških šol brigadir mag. Vilibald Polšak in poveljnik Šole za podčastnike podpolkovnik Robert Simonič ter najboljši slušatelj 33. generacije OVSIU vodnik Denis Hren. Na slovesnosti so med drugim izvedli podelitev čina vodnik ob zaključku šolanja na Šoli za podčastnike in podelili priznanja Centra vojaških šol.
Namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske Alan Geder je med drugim izpostavil, da Center vojaških šol v prihodnje čaka še veliko dela na področju nadgrajevanja učiteljskega kadra, ki bo sposoben izvajati vojaške predmete na višjih strokovnih šolah. »/…/Potrebno bo prenoviti programe vojaškega izobraževanja in usposabljanja na način, da bodo vse stopnje vojaškega izobraževanja in usposabljanja, od osnovnih do nadaljevalnih, skladno z merili višješolski in visokošolski študij na I. in II. bolonjski stopnji, obenem pa bodo osredotočeni na izgradnjo kakovostnega kadra za potrebe Slovenske vojske.« Na dogodku je bilo promoviranih 40 novih vodnikov, ki bodo vključeni v podčastniški zbor Slovenske vojske. »Ta zbor se dnevno izkazuje kot nepopustljiva sila pri izvedbi nalog doma in v okviru zavezništva. Zavedati se je potrebno, da tako kompetenten zbor v sedanjem trenutku potrebujemo, še bolj pa se je potrebno zavedati dejstva, da ga bodo od nas terjale zahteve obrambe varnostnega okolja v prihodnje,« je še dodal generalmajor Geder, ki od podčastniškega zbora upravičeno pričakuje, da bo še naprej težil k odličnosti v veščinah, znanju, sposobnostih ter vojaški disciplini.

Najboljši v 33. generaciji OVSIU:
1. Vodnik Denis Hren
2. Vodnik Danijel Janžekovič
3. Vodnik Gregor Puš

***

Poslanstvo oziroma naloga Centra vojaških šol je jasna – podpora razvoju zmogljivosti Slovenske vojske s kakovostnimi programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj vojaške stroke in oblikovanje vojaških voditeljev. Kar pomeni, da se vsi zaposleni v šolah Centra vojaških šol, ki so zadolžene za podporo izobraževanja in usposabljanja, vsakodnevno trudijo pri izvajanju programov za zagotavljanje vojaško izobraženih in usposobljenih vojakov, podčastnikov, častnikov in vojaških uslužbencev z visoko stopnjo strokovnega znanja. Ob tem pa nenehno skrbijo tudi za razvijanje in implementiranje znanj, spretnosti in veščin, ki jih bodo naši slušatelji in kandidati potrebovali pri svojem delu v prihodnje. Da je vse to mogoče in uspešno, je pomembno zavzeto in visoko strokovno delo vseh, ki so tako ali drugače vključeni v proces izobraževanja in usposabljanja naših slušateljev in kandidatov. Gre za odlično opravljeno delo načrtovalcev VIU, nosilcev predmetov in učiteljev Katedre vojaških ved, inštruktorjev in drugih pripadnikov Centra vojaških šol ter drugih enot Slovenske vojske.

Na Ministrstvu za obrambo pravijo, da je izobraževalni sistem, ki ga razvijamo dober in povsem primerljiv tudi z izobraževalnimi sistemi v drugih oboroženih silah v tujini. To ne nazadnje dokazujejo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, ki so svoja znanja pridobili v zadnjih šestindvajsetih letih in jih s pridom uporabljajo pri svojem vsakdanjem poveljniškem delu z vojaki in vojakinjami, tako doma kot v tujini.

Vojaško šolstvo je danes organizirano v čudovitem 160 let starem Vojaškem objektu Kadetnica, kjer ima sedež Center vojaških šol. Svoje poslanstvo izvaja v različnih organizacijskih oblikah in programih na različnih lokacijah po Sloveniji. V Poveljniško-štabni šoli se je od leta 1993 do danes v različnih oblikah šolanja in tečajih izšolalo 1.718 udeležencev. V Šoli za častnike se je od leta 1993 do danes izšolalo 1.825 častnikov ter v taborih preizkusilo 2.262 dijakov in študentov. V Šoli za podčastnike se je od leta 1991 do danes v različnih programih izšolalo 5.258 udeležencev. V Veščinskem centru se je od leta 2003 do danes v različnih programih usposobilo skupaj 11.440 kandidatov. Poleg omenjenih šol so Centru vojaških šol podrejene organizacijske enote tudi Šola za tuje jezike, Vojaški muzej Slovenske vojske, E-učilnica in za slušatelje ter kandidate izredno pomemben Knjižnično-informacijski založniški center, ki razpolaga s kar 74.000 knjižnimi enotami po vseh naših vojašnicah in objektih, ima 3.300 članov, ki si letno izposodi okrog 4.000 knjižnih enot ter beležijo zavidljivih 300.000 obiskov digitalne knjižnice MORS.
 
Fotografije: Carmen Kos | Kabinet načelnika GŠSV | OOJ

> 33._generacija_OVSIU