Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.12.2016

Slovesnost ob počastitvi dneva Centra vojaških šol in 25-obletnici delovanja Šole za podčastnike

V počastitev dneva Centra vojaških šol in ob 25-letnici Šole za podčastnike je bila v petek, 16. decembra, v Vojaškem objektu Kadetnica slovesnost. Slavnostna govornica je bila ministrica za obrambo Andreja Katič. Na slovesnosti so med drugim podelili čin vodnika ob koncu šolanja na Šoli za podčastnike in priznanja Centra vojaških šol.

Ministrica za obrambo Andreja Katič je v svojem nagovoru poudarila, da je izobraževalni sistem, ki ga razvijamo na Ministrstvu za obrambo, dober in povsem primerljiv tudi z izobraževalnimi sistemi v drugih oboroženih silah v tujini. To ne nazadnje dokazujejo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, ki so svoja znanja pridobili v zadnjih petindvajsetih letih in jih s pridom uporabljajo pri svojem vsakdanjem poveljniškem delu z vojaki in vojakinjami v Slovenski vojski ter v mednarodnih operacijah in misijah. Prav tu se po ministričinih besedah kaže, da je slovensko vojaško izobraževanje dobro in povsem primerljivo z vojaškim izobraževanjem v tujini ter da se slovenski častniki in podčastniki v svojem znanju lahko povsem enakovredno primerjajo s svojimi kolegi v drugih zavezniških vojskah. Ministrica je tudi poudarila pomen izgradnje kariernih poti in temu, da bi skozi razne selekcije prepoznali posameznike z največjim voditeljskim potencialom, vizionarstvom in izkušnjami. Spregovorila je tudi o pomenu, ki ga imajo za Slovensko vojsko njeni podčastniki in podčastnice. S svojim delom na najnižji poveljniški ravni namreč skrbijo za usposobljenost in motivacijo vojakov in vojakinj, saj so njihovi prvi mentorji ter hkrati sobojevniki in kolegi.

Poslanstvo Centra vojaških šol je podpora razvoju zmogljivosti Slovenske vojske s kakovostnimi programi vojaškega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj vojaške stroke in oblikovanje vojaških voditeljev. 16. december je namenjen tudi Šoli za podčastnike Andreja Komela plemenitega Sočebrana, ki je uradno prva ustanovljena vojaška šola v samostojni Sloveniji. Njena ustanovitev seže v leto 1991, ko so se 16. decembra začele intenzivne priprave na šolanje prvih podčastnikov takratne Teritorialne obrambe.

Slovensko vojaško šolstvo je svoje temelje postavilo 15. maja 1991 z začetkom usposabljanja nabornikov v 510. in 710. učnem centru Teritorialne obrambe (TO). Nadaljnji razvoj sega v december 1991, ko je bila 16. decembra 1991 ustanovljena šola za podčastnike Slovenske vojske (takrat še TO). Vojaško šolstvo je danes organizirano v Kadetnici v Mariboru, kjer ima sedež Center vojaških šol. Svoje poslanstvo izvaja v različnih organizacijskih oblikah in programih na različnih lokacijah po Sloveniji. Danes je vojaško šolstvo po standardih kakovosti primerljivo s civilnim izobraževalnim sistemom, s katerim ima tudi vsebinske in organizacijske povezave.

V Poveljniško-štabni šoli se je od leta 1993 do danes v različnih oblikah šolanja in tečajih izšolalo 1.678 udeležencev. V Šoli za častnike se je od leta 1993 do danes izšolalo 1.809 častnikov ter v taborih preizkusilo 2.209 dijakov in študentov. V Šoli za podčastnike se je od leta 1991 do danes v različnih programih izšolalo 3.675 udeležencev. V Veščinskem centru se je od leta 2003 do danes v različnih programih usposobilo skupaj 11.145 kandidatov.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. brigada

Flash is required!

Ministrica za obrambo Andreja Katič


Flash is required!

Brigadir mag. Vilibald Polšak, poveljnik_Centra vojaških šol


Flash is required!

Polkovnik v pokoju Andrej Kocbek, 1. poveljnik ŠPČ


Flash is required!

Vodnik Rok Juhas najboljši udeleženec 32. generacije OVSIU