Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.12.2009

Slovesnost ob odhodu v pokoj zaslužnih sodelavcev v obrambnem resorju

V petek, 4. decembra, je na Ministrstvu za obrambo potekala slovesnost ob odhodu v pokoj zaslužnih sodelavcev v obrambnem resorju, ki so v njem delovali vse od leta 1991 in zasedali izjemno odgovorne dolžnosti.

Aktivno službo bodo na Ministrstvu za obrambo sklenili gospod Antun Šoštarič, brigadir Anton Turk, brigadir Bojan Šuligoj in brigadir Marjan Grabnar, ki se žal slovesnosti ni mogel pridružiti.

Gospod Antun Šoštarič je na Ministrstvu za obrambo zaposlen vse od osamosvojitve Republike Slovenije. Do leta 1998 je opravljal funkcijo glavnega inšpektorja za obrambo. V letih 1998 in 1999 je vodil Zdravstveno službo ministrstva, od leta 2000 pa je vodja Službe za splošne zadeve. Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je gospodu Antunu Šoštariču za njegov osebni prispevek, njegov trud in delovne uspehe ter krepitev ugleda Ministrstva za obrambo podelila zahvalno listino in spominski kovanec.

Brigadir Anton Turk je svojo profesionalno pot v Slovenski vojski začel kot poveljnik 510. učnega centra, s področjem usposabljanja se je ukvarjal vse do leta 1996 kot načelnik oddelka za usposabljanje v Generalštabu Slovenske vojske. Leta 2001 je brigadir Turk prevzel dolžnost namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, leta 2004 pa je prevzel dolžnost vojaškega predstavnika Republike Slovenije v Evropski uniji. Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je brigadirju Turku za njegov osebni prispevek k razvoju Slovenske vojske in krepitev ugleda Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske in Republike Slovenije podelila zahvalno listino in spominski kovanec. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner je brigadirju Antonu Turku podelil zlato medaljo načelnika generalštaba, zahvalno listino in priložnostno darilo.

Brigadir Bojan Šuligoj opravlja dolžnosti na Ministrstvu za obrambo od leta 1991. Bil je poveljnik 510. učnega centra ter poveljnik pokrajinskega štaba Teritorialne obrambe Gorenjske. V letih 2001 in 2002 je bil namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, v letih 2002–2005 pa poveljnik Poveljstva sil. Od 1. decembra 2005 do konca novembra letošnjega leta je brigadir Šuligoj opravljal dolžnost obrambnega atašeja v Republiki Hrvaški. Ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič je brigadirju Šuligoju za njegov prispevek k razvoju Slovenske vojske in krepitev ugleda Ministrstva za obrambo, Slovenske vojske in Republike Slovenije podelila zahvalno listino in spominski kovanec. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner je brigadirju Bojanu Šuligoju podelil srebrno medaljo načelnika generalštaba in priložnostno darilo.