Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.12.2018

Slovesnost ob odhodu četrtega kontingenta Slovenske vojske v Latvijo

V petek, 30. novembra, je bila v Vojašnici Franca Rozmana Staneta v Celju slovesnost ob odhodu četrtega kontingenta Slovenske vojske na misijo Okrepljena prednja prisotnost (Enhanced Forward Presence – eFP) v Latvijo.

Četrti kontingent, ki bo deloval znotraj Bataljonske bojne skupine pod poveljstvom Kanade, je sestavljen iz izvidniškega voda Slovenske vojske, ki mu je dodan oddelek iz Črne gore, skupine za usmerjanje združenih ognjev, posameznikov v poveljniško-štabnih strukturah eFP in nacionalnega podpornega elementa. Sodelovali bodo pri izvajanju mirnodobnih dejavnosti sil, kar vključuje vaje, usposabljanja in druge mirnodobne dejavnosti. Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene in so zato zaprosile za pomoč zvezo Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter h krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske.

Na slovesnosti je pripadnike kontingenta nagovoril poveljnik 72. brigade polkovnik Peter Zakrajšek, ki je pripadnikom kontingenta zaželel uspešno misijo, družinam in prijateljem pa se je zahvalil za vso podporo in zaupanje, ki ju bodo nudili pripadnikom kontingenta v času opravljanja nalog v službi domovine.

V sklopu aktivnosti ob odhodu četrtega kontingenta Slovenske vojske v Latvijo so pripadniki 20. pehotnega polka organizirali družinski dan, kjer so družinskim članom predstavili, kako potekata delo in življenje pripadnikov v času misije v Latviji.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. BR