Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

17.12.2010

Slovesnost ob dnevu Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje

Včeraj, 16. decembra, je v vojaškem objektu Kadetnica, v Avditoriju generala Maistra, v Mariboru ob 6-obletnici delovanja Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU) potekala slovesnost.  Zbrane je uvodoma nagovoril brigadir mag. Bojan Pograjc, poveljnik PDRIU, slavnostni govornik pa je bil mag. Uroš Krek, državni sekretar Ministrstva za obrambo. Ob tej priložnosti sta bili podeljeni tudi zlati medalji PDRIU, in sicer Šoli za častnike in Vojaškemu vikariatu.

PDRIU je nastalo iz predhodno vojaško-izobraževalnih ustanov najprej Ministrstva za obrambo RS, nato pa SV. Prva med ustanovami je odprla vrata Šola za podčastnike 16. decembra 1991, ko je slovenski narod postal nacija. PDRIU zato tega dne vsako leto praznuje svoj dan. Vojaške šole, združene v Izobraževalni center Ministrstva za obrambo RS, so leta 1995 preimenovali v Center vojaških šol, ki je štiri leta pozneje prešel pod SV. Z namenom povezati vojaško izobraževanje in usposabljanje z znanstvenoraziskovalnim delom na področju vojaških ved in doktrin ter s tem možnosti neposrednega uvajanja novega vojaškega znanja skozi šolski sistem v prakso je SV ustanovila Delovno skupino za doktrino in razvoj ter jo 1. julija 2004 združila s Centrom vojaških šol v današnje Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. Tega so nato z nekaterimi podrejenimi enotami leta 2009 postopno selili iz Ljubljane v Maribor. 13. maja 2009 je vrhovni poveljnik obrambnih sil Republike Slovenije dr. Danilo Türk tudi uradno odprl mariborsko Kadetnico.

V zadnjih šestih letih je PDRIU usposobil na temeljnem vojaškem usposabljanju v Centru za usposabljanje (CU) 1.307 kandidatov za vojaka, 64 kandidatov za častnika, 133 kandidatov za vojaške uslužbence in 870 vojakov na prostovoljnem služenju vojaškega roka. Tečaj za desetnika je opravilo 542 kandidatov, vojaško prakso je opravilo 340 študentov, v projektu MORS in mladi pa je sodelovalo 367 dijakov – skupaj 3.623 udeležencev. V Šoli za podčastnike (ŠPČ) je bilo podeljenih 425 diplom za osnovno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje ter 435 diplom za dopolnilno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje. Od nastanka PDRIU se je v Šoli za častnike (ŠČ) izobraževalo in usposabljalo osem generacij in skupno uspešno končalo 214 novih častnikov. Na štabnem šolanju Poveljniško-štabne šole (PŠŠ) pa se je izobraževalo in usposabljalo 251 slušateljev, na višjem štabnem šolanju 173 slušateljev in na generalštabnem šolanju 47 slušateljev.

PDRIU je organ poveljevanja in nadzora z zavodi, ki jih predstavljajo šole in centri ter druge podrejene enote v njegovi sestavi. Njegovo osnovno poslanstvo je vojaško izobraževanje in usposabljanje za popolnitev dolžnosti v poveljstvih, enotah in zavodih SV. Poleg tega zagotavlja doktrinarne, razvojne, znanstvenoraziskovalne dejavnosti, tehnološki razvoj ter izdajateljske in založniške dejavnosti za podporo SV. Povezuje se z javnim izobraževalnim sistemom v Republiki Sloveniji in s primerljivimi sistemi znotraj Nata, predvsem z njegovim strateškim Poveljstvom za transformacijo.

V sestavi PDRIU so Center za doktrino in razvoj (Kadetnica), Oddelek za raziskave in simulacije (Postojna), Center za bojno usposabljanje (Postojna), Gorska šola – Center odličnosti za gorsko bojevanje (Bohinjska Bela), Poveljniško-štabna šola (Kadetnica), Šola za častnike (Kadetnica), Šola za podčastnike (Postojna), Šola za tuje jezike s Centrom za jezikovno usposabljanje Partnerstva za mir (Poljče in Ajševica), Knjižnično-informacijski center (Ljubljana in Kadetnica), Center za usposabljanje (Vipava), Avtošola (Slovenska Bistrica), Športna enota (Ljubljana) in Vojaški muzej Slovenske vojske (Kadetnica).
 

Pozdrav himni

V Avditoriju generala Maistra

Brigadir mag. Bojan Pograjc: "Izobraževanje, usposabljanje, doktrina, strategije in razvoj predstavljajo pojme, procese in aktivnosti, brez katerih nobena vojaška organizacija, niti civilna, ne more preživeti niti na srednji, niti na dolgi rok."

Sodelavci in sodelavke PDRIU

Mag. Uroš Krek: "Vi v PDRIU ste tisti, ki nam morate podati dolgoročni strateški pogled, nam, ki večinoma zaradi kratkoročnih nalog izgubimo celovit pogled na prihodnost!"

Šola za častnike - prejemnica zlate medalje PDRIU

Slavnostni udeleženci akademije

Vojaški vikariat - prejemnik zlate medalje PDRIU

Program je popestril pevski zbor Združenja vojaških gornikov Slovenije Gorščaki in Urban Kotar s harmoniko.