Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

01.02.2018

Slovesnost ob 25. obletnici delovanja Poveljniško-štabne šole in Šole za častnike

V sredo, 31. januarja, je v Dvorani Union v Mariboru potekala slovesnost ob 25. obletnici delovanja Poveljniško-štabne šole in Šole za častnike. Osrednji govornik je bil načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman. Na slovesnosti so bila podeljena tudi priznanja najzaslužnejšim sodelavcem. V kulturnem programu so sodelovali pripadniki Orkestra Slovenske vojske, Vid in Eva Hartman ter Matic Jeger. Po slovesnosti je s svojim humorjem zbranim pripadnikom večer popestril Matjaž Javšnik.

Generalmajor dr. Andrej Osterman je v svojem nagovoru izpostavil, da se bo kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske še naprej aktivno zavzemal za uspešno delovanje obeh šol na vseh področjih, v zaključku govora pa je dejal, da se moramo zavedati, da je skrb za prepoznavnost, tako ene kot druge šole, na vseh nas. Da je za to odgovoren sleherni pripadnik Slovenske vojske. Dejal je, da je kot načelnik Generalštaba Slovenske vojske ponosen na delo pripadnikov Centra vojaških šol, saj imajo le-ti veliko znanja in izkušenj. Posebno pohvalo je namenil učiteljem in inštruktorjem ter vsem strokovnim izvajalcem, ki z vsako generacijo dodajo večjo kakovost pedagoško-andragoškim procesom.

Polkovnik Ivan Turnšek, poveljnik Poveljniško-štabne šole, je v svojem nagovoru dejal, da namen nadaljevalnega šolanja ni in ne sme biti prvenstveno na zagotavljanju uresničevanja individualnih ambicij po izpolnjevanju pogojev za povišanja in napredovanja, temveč na permanentnem razvoju častniškega kadra. »/…/ Vojaško izobraževanje in usposabljanje vzpostavlja predpogoje za uspeh, saj nam ne glede na to, kako delamo, ponuja možnost, da to delamo bolje. Naše programsko vodilo bo opredeljevala težnja po strokovni aktualnosti, razvijanju ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, razvijanje kulture refleksije in ocenjevanja lastne uspešnosti. S tem bomo razvijali vojaško profesijo, ki bo temeljila na strokovnosti, korporativni integriteti in skupnih vrednotah.« Ob tem je poudaril, da je treba zasledovati cilj, da postanemo priznana vojaško izobraževalna ustanova primerljiva s podobnimi šolami v tujini, da z zahtevnostjo programov in strokovnostjo izvajalcev zagotovimo možnosti za vrednotenje izobrazbe primerljivo z javnimi izobraževalnimi programi. »/…/ Pričakujemo, da bo okolje ta prizadevanja prepoznalo, programe ustrezno ovrednotilo in jih primerljivo priznalo. Vojaško šolstvo je potrebno integrirati v civilni izobraževalni sistem, a patina vojaškosti mora ostati nam lastna, saj imamo nad njo strokovni monopol. Vsak častnik Slovenske vojske bi moral vsaj eno obliko nadaljevalnega vojaškega izobraževanja in usposabljanja opraviti na Poveljniško-štabni šoli, saj bo le tako mogoče pri častnikih graditi vrednostni sistem, ki bo temeljil na zmožnostih in spoznanjih slovenske družbe.«

Polkovnik Boštjan Baš, poveljnik Šole za častnike, pa je dejal, da je pomembno zavedanje, da bo samo ustrezno število posameznikov zainteresiranih za častniški poklic omogočilo, da bomo skozi selekcijski postopek dobili zadostno število ustreznih kandidatov za bodoče častnike Slovenske vojske. »/…/ Vsi odgovorni v Slovenski vojski moramo napeti vse napore, da bodo v vojaškem šolstvu znanje prenašali najbolj profesionalni in kompetentni pripadniki Slovenske vojske in da mora biti glavni imperativ pri približevanju javnemu izobraževalnemu sistemu program, ki bo tudi v prihodnje omogočal oblikovanje izobraženih in usposobljenih vojaških profesionalcev.«
 
Prejemniki priznanj:

Poveljniško-štabna šola:
- poročnik Drago Košič, bronasta medalja PŠŠ
- podpolkovnik Dejan Okovič, bronasta plaketa PŠŠ
- CZU, zahvala poveljnika PŠŠ
- KVV, zahvala poveljnika PŠŠ
 
Šola za častnike:
- VVU XII. r. Nataša Troha, bronasta plaketa ŠČ
- poročnik Milan Vouri, bronasta medalja ŠČ
 
Zahvala poveljnika Centra vojaških šol:
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
- Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko
 
 
Fotografije:
desetnik Boštjan Pogorevc | Center vojaških šol
Carmen Kos | Kabinet načelnika GŠSV | OOJ