Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.12.2011

Slovesnost ob 20. obletnici Šole za podčastnike Andrej Komel pl. Sočebran

V četrtek, 15. decembra, je v Vojašnici Janka Premrla Vojka v Vipavi potekala slovesnost ob 20-letnici Šole za podčastnike (ŠPČ) Andreja Komela pl. Sočebrana, prve vojaške izobraževalne ustanove v samostojni Sloveniji. Hkrati je potekal tudi zaključek šolanja 27. generacije osnovnega vojaškega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (OVSIU). Zbrane je uvodoma nagovoril polkovnik Rajko Velikonja, poveljnik šole, slavnostni govornik pa je bil generalmajor mag. Alojz Šteiner, načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
Oblikovanje in ustanovitev ŠPČ Andreja Komela pl. Sočebrana je bila izrednega pomena tako za Slovenijo kot njeno vojsko. Začetki šole segajo v leto 1991, natančneje 16. decembra 1991, ko so prvi častniki in podčastniki začeli s pripravami na izobraževanje in šolanje kandidatov za podčastnike. 6. januarja 1992 se je začela usposabljati prva poskusna generacija, ki je bila maja 1992 promovirana v prve podčastnike, izšolane v samostojni Sloveniji.
ŠPČ je nosilec osnovnega vojaškostrokovnega izobraževanja in usposabljanja podčastnikov ter nižjih vojaških uslužbencev. V 20 letih obstoja je v okviru ŠPČ šolanje in usposabljanje končalo več kot 3.000 pripadnikov Slovenske vojske in pripadnikov partnerskih oboroženih sil. 15. decembra 2011 je šolanje končala že 27. redna generacija kandidatov za podčastnike Slovenske vojske, ki bodo takoj prevzeli pomembno vlogo v strukturi Slovenske vojske. Poleg tega je do danes v okviru vojaškega izobraževanja in usposabljanja ŠPČ končalo 19 generacij štabnega tečaja in 9 generacij tečaja za vodne podčastnike. V 20 letih je šolo vodilo sedem poveljnikov oziroma načelnikov.
Ob 20-letnici Šole za podčastnike Andreja Komela pl. Sočebrana je brigadir mag. Bojan Pograjc odlikoval šolo z zlato medaljo Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje.
 
O 27. generaciji OVSIU …

Kandidati in slušatelji so se od 12. septembra usposabljali v 17 različnih specializacijah za VED podčastnika, in sicer VED pehota, artilerija, zračna obramba, nadzor zračnega prostora, oklepne enote, letalstvo, mornar, inženirstvo, vezist, informatik, letalski tehnik, oskrbnik, prometnik, vojaška zdravstvena služba, tehnik za vzdrževanje, kinolog in vojaški obveščevalec. V generaciji je bilo 59 kandidatov in kandidatk 27. redne generacije in 173 slušateljev iz poveljstev in enot Slovenske vojske za dodatno VED, skupaj torej 232 pripadnikov Slovenske vojske. Podčastniki so se usposabljali po posameznih programih za določeno VED in si z uspešnim zaključkom specialistične faze pridobili ustrezne VED za opravljanje del in nalog na svojih delovnih mestih.
V II. fazo VIU OVSIU so se vključili slušatelji, ki so uspešno opravili I. fazo VIU po programu OVSIU, in slušatelji, ki so že končali VIU po programu OVSIU v preteklih letih za pridobitev nove VED. Izvajalec programa je bila Šola za podčastnike v sodelovanju s Centrom za doktrino in razvoj s posameznimi matičnimi enotami za posamezno VED. VIU v II. fazi je potekalo na Šoli za podčastnike v Postojni ter hkrati na drugih lokacijah enot Slovenske vojske, ki podpirajo proces VIU v tej fazi.
 
Foto: Nika Bele, Foto Boni