Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.01.2013

Slovesnost ob 20-letnici delovanja Poveljniško-štabne šole in Šole za častnike

V petek, 1. februarja, bo ob 12. uri v Avditoriju generala Maistra, Engelsova ul. 15, potekala slovesnost ob 20-letnici delovanja Poveljniško-štabne šole in Šole za častnike. Organizacijski enoti Slovenske vojske delujeta v okviru Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (PDRIU) in imata sedež v mariborski Kadetnici. Slovesnosti, na kateri bo slavnostni govornik državni sekretar na ministrstvu za obrambno Peter Stavanja, se bosta poleg namestnika načelnika Generalštaba SV brigadirja dr. Andreja Ostermana udeležila tudi prva načelnika obeh šol.


Poveljniško-štabna šola (PŠŠ)

PŠŠ je nosilec nadaljevalnega izobraževanja častnic in častnikov, podčastnic in podčastnikov ter vojaških uslužbencev. Izobraževanje na šoli poteka na treh ravneh in pripravlja slušatelje za dinamičen odziv na zahteve in izzive prihodnosti na taktični, operativni in strateški ravni. Od leta 1998, ko smo na PŠŠ začeli štabno izobraževanje, je štabno šolanje uspešno končalo 32 generacij (vključenih 482 častnikov), višje štabno šolanje je od leta 1997 do danes uspešno opravilo 17 generacij (vključenih 387 častnikov), generalštabno šolanje, ki se je začelo leta 1996, pa je do letos uspešno končalo šest generacij (vključenih 107 častnikov). Od leta 2011 na šoli poteka višje in visoko izobraževanje podčastnikov. Do zdaj so ga uspešno končale ena generacija visokega štabnega tečaja (20 podčastnikov) ter tri generacije višjega tečaja za podčastnike (93 podčastnikov). Leta 2012 pa so se začeli tudi funkcionalni tečaji kandidatov za poveljnike bataljona (vključenih osem častnikov).


Šola za častnike (ŠČ)

Od leta 1993, ko je bila ustanovljena, je šola organizirala in izvedla usposabljanje za 40 generacij častnikov, in sicer 23 rednih generacij (822 častnikov), pet izrednih generacij (263 častnikov) in 12 generacij Šole za častnike vojnih enot (716 častnikov). Tako se je za uspešno opravljanje častniške dolžnosti na šoli skupaj usposobilo 1774 častnikov. Mnogi med njimi zasedajo v SV odgovorne položaje, na kar smo še posebej ponosni. Že nekaj let pa šola izvaja tudi osnovno vojaškostrokovno usposabljanje častnikov za pridobitev dodatne vojaške evidenčne dolžnosti. Takšno usposabljanje je uspešno opravilo 69 častnikov.
Šola za častnike vsako leto organizira tudi vojaški tabor, ki se ga udeležujejo dijaki srednjih šol in študentje. Do zdaj je bilo organizianih 13 taborov, ki se jih je udeležilo 1846 dijakov in študentov. Številni med njimi so se pozneje priključili SV, v kateri zdaj uspešno gradijo svojo vojaško kariero.


Vabljeni!

Več informacij: Carmen Kos, telefon 041 959 179