Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.07.2012

Slovesno v vojašnicah Franca Uršiča in Vincenca Repnika

Minister za obrambo je junija 2012 poimenoval sedem vojašnic Slovenske vojske. Skladno z odredbami sta bili v petek, 20. julija, slovesnosti z razglasitvijo novih imenovanj tudi v Novem mestu in Slovenski Bistrici. Obeh slovesnosti so se udeležili družinski člani v slovenski osamosvojitveni vojni padlih pripadnikov, po katerih se imenujeta vojašnici. V Novem mestu sta se jim pridružila načelnik Generalštaba Slovenske vojske brigadir Dobran Božič in minister za obrambo Aleš Hojs, v Slovenski Bistrici pa namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir dr. Andrej Osterman in državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Peter Stavanja.

Vojašnica v Novem mestu je poimenovana po Francu Uršiču, ki je bil leta 1991 pripadnik jurišnega odreda (odreda za posebne namene) 21. območnega štaba Novo mesto. Uršiča, rojenega 17. 2. 1966, so, 19. junija 1991 iz domače Prečne vpoklicali na usposabljanje, 27. junija 1991 pa mu je bila dodeljena naloga cestne blokade na Medvedjeku. Ob prvem napadu oklepnih vozil Jugoslovanske ljudske armade na obrambne položaje pripadnikov Teritorialne obrambe je bil Uršič ranjen, 4. julija 1991 pa je za posledicami strelnih ran umrl.

Kot žrtev osamosvojitvene vojne je za izkazano izjemno hrabrost v vojni in posebno požrtvovalnost v bojnih nalogah posmrtno prejel najvišje vojaško odlikovanje Republike Slovenije – častni vojni znak, leta 1992 pa je bil za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije odlikovan tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije.

Vojašnico v Novem mestu, nekoč poimenovano po leta 1941 preminulem Milanu Majcnu, je leta 1992 prevzela Teritorialna obramba Republike Slovenije, v dveh desetletjih pa so v njej delovala različna poveljstva in enote: 2. pokrajinski štab Teritorialne obrambe, poveljstvo 22. brigade, njen 1. bataljon, 105. inženirska četa, lahka samovozna baterija zračne obrambe, 32. vojaško teritorialno poveljstvo idr. Danes v Vojašnici Franca Uršiča delujejo 14. inženirski bataljon, 5. obveščevalno-izvidniški bataljon, Enota vojašnice, deli 157. logističnega bataljona, Vojaške policije in Vojaško-zdravstvene enote, v njej usposabljajo vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka, v vojašnici pa je tudi del Vojaškega muzeja.

Vojašnica v Slovenski Bistrici je poimenovana po Vincencu Repniku, ki je bil leta 1991 pripadnik jurišnega odreda enote za posebne namene Teritorialne obrambe. Repniku, rojenemu 4. 4. 1967, doma iz Gradišča nad Slovenj Gradcem, je bila 27. junija 1991 dodeljena naloga, ustaviti prodiranje agresorjeve motorizirane kolone ob napredovanju proti koroškim mejnim prehodom. Enota Teritorialne obrambe je svojo nalogo opravila in Jugoslovanski ljudski armadi preprečila uničenje barikade pred Dravogradom, pri tem pa je armadni ostrostrelec 28. junija Vinka Repnika smrtno ranil.

Kot žrtev osamosvojitvene vojne je za izkazano izjemno hrabrost v vojni in posebno požrtvovalnost v bojnih nalogah posmrtno prejel najvišje vojaško odlikovanje Republike Slovenije – častni vojni znak, leta 1992 pa je bil za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije odlikovan tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije.

V bistriški vojašnici je bil do konca prve svetovne vojne nastanjen 2. divizion 5. dragonskega polka s poveljstvom v Gradcu, pozneje pa so v njej delovali različna poveljstva in enote, vključno z enotami Jugoslovanske ljudske armade. 20. 9. 1991 je poveljevanje nad vojašnico prevzel 79. območni štab Teritorialne obrambe Republike Slovenije. V Vojašnici Slovenska Bistrica, ki se je prej imenovala Vojašnica Pohorskega bataljona, so po osamosvojitveni vojni delovali različna poveljstva in enote: 710. učni center, 760. artilerijski bataljon 72. brigade ter 670. logistična baza, ki se je pozneje preoblikovala v 670. poveljniško-logistični bataljon, ta pa kot 670. logistični bataljon v vojašnici deluje še danes.

Nova tabla v novomeški vojašnici

Sprejem načelnika Generalštaba SV in ministra za obrambo

G. Jože Uršič, brat padlega Franca Uršiča

Častni gostje

Poveljnik vojašnice, podpolkovnik Marjan Povšič

Ppk. Povšič in g. Jože Uršič odkrila tablo z novim imenom vojašnice

Postroj v vojašnici Vincenca Repnika

Častni gostje

G. Bojan Cokan, v osamosvojitveni vojni poveljujoči Vincenca Repnika

Bg. Osterman in ga. Frančiška Repnik, mama padlega Vincenca ob odkritju table z novim imenom vojašnice

Predaja zastave RS mami Vincenca Repnika