Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.06.2011

Slovesno v postojnski vojašnici

V četrtek, 30. junija, je bilo v Vojašnici Barona Andreja Čehovina v Postojni še posebej slovesno. Slovesnost podčastniškega zbora je z uvodnim nagovorom začel glavni podčastnik Slovenske vojske višji praporščak Igor Tomašič, program sta z glasbo in predstavitvenim programom popestrila kvintet Orkestra Slovenske vojske in Garda.
Slavnostni govornik na slovesnosti je bil namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske kontraadmiral Renato Petrič, ki je med drugim spregovoril o pomenu podčastnikov ter njihovi spremenjeni vlogi v strukturah Slovenske vojske, saj so, po admiralovih besedah »... uspeli v veliki meri spremeniti tudi razmišljanja častnikov o vlogi podčastnikov in naredili veliko na področju usposabljanja veščin, utrjevanja discipline itn.«
V sklepnem delu slovesnosti so razglasili najboljšega vojaka, tri po kariernih stebrih najboljše podčastnike ter najboljšega podčastnika Slovenske vojske. Zaradi izjemnih rezultatov vojakov sta najboljša vojaka za leto 2010 dva, in sicer desetnik Žiga Kalajžič iz Večnacionalnega centra odličnosti za gorsko bojevanje in desetnik Miha Grgurič iz 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona. Podčastnik leta 2010 v specialističnem strokovnem stebru je štabni vodnik Danijel Kirbus iz Poveljstva za podporo, podčastnik leta v štabnem stebru je štabni vodnik Urban Kralj iz poveljstva 1. brigade, podčastnik leta 2010 v poveljniško-enotovnem stebru pa je višji vodnik Aleš Cvetek iz 20. motoriziranega bataljona. Izmed podčastnikov vseh treh podčastniških stebrov je najboljši podčastnik Slovenske vojske za leto 2010 višji vodnik Aleš Cvetek, pripadnik poveljniško-enotovnega stebra.
Najboljša vojaka in podčastniki so za svoje zasluge iz rok načelnika Generalštaba Slovenske vojske generalmajorja mag. Alojza Šteinerja prejeli priznanja in prehodne pokale. Štabnemu vodniku Kralju bo priznanje zaradi odsotnosti (delo v Isafu) vročeno naknadno.

Vsem dobitnikom priznanj iskrene čestitke!

Desetnik Žiga Kalajžič v Večnacionalnem centru odličnosti za gorsko bojevanje opravlja dolžnost vojaka specialista gorništva. Leta 2010 je sodeloval na mednarodni vojaški vaji in srečanju vojaških gorskih šol ter prejel za dosežene rezultate tudi priznanje. Za športne zasluge je prejel bronasto medaljo poveljnika Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter medaljo za doseženih 300 točk na preverjanju gibalnih sposobnosti. Imenovani je pravi ambasador vojaškega poklica, vojaškega gorništva in Slovenske vojske. Je izredno spoštovan in cenjen med sodelavci, saj je svoj ugled gradil predvsem na podlagi izrednega strokovnega znanja vojaškega gorništva in drugih vojaških veščin. Je zanesljiv, motiviran, in vztrajen ter dosega nadpovprečne rezultate. Odlične rezultate dosega tudi na različnih vojaških športnih tekmovanjih doma in v tujini. Aktiven je tudi v društvih, ki povezujejo Slovensko vojsko s civilnim okoljem in povečujejo njen ugled.

Desetnik Miha Grgurič v 5. obveščevalno-izvidniškem bataljonu opravlja dolžnost vojaka specialista za elektronsko bojevanje. Leta 2010 je v Veliki Britaniji uspešno opravil strokovno usposabljanje za inštruktorja RF-motilcev. Tako je kot inštruktor aktivno izvajal usposabljanje pri pripravi enot za odhod 14. in 15. kontingenta Slovenske vojske v operacijo Isafa ter 9. in 10. kontingenta UNIFIL, sodeloval je tudi pri afirmaciji enot 14. inženirskega bataljona ter pripadnikov 17. bataljona vojaške policije za 16. rotacijo NRF. Aktivno je sodeloval pri tehnološko zelo zahtevnem procesu vgradnje RF-motilcev v SKOV 8 x 8 Svarun. Zaradi osebnega prispevka pri zaščiti sil ge je poveljnik odlikoval z bronasto medaljo 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona, Leta 2010 je prejel tudi bronasto priznanje za delo na športnem področju ter medaljo za doseženih 300 točk na preverjanju gibalnih sposobnosti. Imenovani je nadvse zaupanja vreden vojak, ki uživa velik ugled med drugimi vojaki v enoti. Aktiven je tudi v društvih, ki povezujejo Slovensko vojsko s civilnim okoljem in povečujejo njen ugled.

Štabni vodnik Danijel Kirbus v Poveljstvu za podporo opravlja dolžnost podčastnika specialista za zveze in informatiko. Pri opravljanju dolžnosti v 13. kontingentu Slovenske vojske Isafa je za nadpovprečne rezultate prejel pisno pohvalo poveljnika kontingenta. Je izredno motiviran in usposobljen podčastnik, pri svojem delu je vedno nadpovprečen, izredno profesionalen in spoštovan med sodelavci. Je mentor in svetovalec mlajšim podčastnikom, saj ima zelo široko znanje in obvlada številne veščine. Aktiven je tudi v društvih, ki povezujejo Slovensko vojsko s civilnim okoljem in povečujejo njen ugled.
 
Štabni vodnik Urban Kralj v poveljstvu 1. brigade opravlja dolžnost štabnega podčastnika v sektorju S4. Leta 2010 je uspešno sodeloval na mednarodnih vajah ter opravil več funkcionalnih usposabljanj doma in v tujini. Za vse te aktivnosti je prejel pohvale oziroma medalje. Je izredno ponosen in časten pripadnik SV, vse naloge sprejema odločno in brez strahu ter jih tudi nadpovprečno in pred rokom opravi. Je samodiscipliniran in visoko profesionalen podčastnik, ki s svojo predanostjo kolektivu in enoti vzbuja spoštovanje drugih pripadnikov. Skrbi za promocijo podčastniškega zbora Slovenske vojske in je aktiven v društvih, ki povezujejo Slovensko vojsko s civilnim okoljem ter povečujejo njen ugled.

Višji vodnik Aleš Cvetek v 20. motoriziranem bataljonu opravlja dolžnost vodnega podčastnika. Leta 2010 je dosegel izredne rezultate tako v tujini kot doma. Na tečaju za vodne podčastnike pri ameriških marincih je dosegel rezultat 97,9, tečaj je zaključil kot najboljši tujec ter se uvrstil med 20 odstotkov najboljših. Pozneje je na tečaju za vodje lahkih oklepnih izvidniških enot ameriške pehote dosegel rezultat 99,05 in tečaj zaključil kot najboljši v generaciji ter hkrati prejel še nagrado za najboljšega voditelja. Za požrtvovalnost in nesebičnost ter rezultate pri graditvi izvidniškega voda je prejel pohvalo tudi doma. Pri opravljanju dolžnosti v 22. kontingentu Slovenske vojske v silah Kforja je kot vodni podčastnik aktivno prispeval k trdnosti in usposobljenosti enote ter tako operacijo opravil z odliko, za kar je prejel pohvalo poveljnika kontingenta.

Med misijo je občasno kot mentor in inštruktor nastajajočega podčastniškega zbora neposredno prispeval k razvoju KSF in večanju ugleda podčastniškega zbora v mednarodnem okolju. Za navedeno je prejel pisno priznanje glavnega podčastnika Kforja. Imenovani je s svojo profesionalnostjo, znanjem, pristopom in motivacijo resničen zgled drugim podčastnikom in vojakom. Skrbi za promocijo podčastniškega zbora Slovenske vojske in je aktiven tudi v društvih, ki povezujejo Slovensko vojsko s civilnim okoljem ter povečujejo njen ugled. 

> Video posnetek: namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske kontraadmiral Renato Petrič (Youtube - Branko Petrovič, MORS)

> Video posnetek: glavni podčastnik Slovenske vojske višji praporščak Igor Tomašič (Youtube - Branko Petrovič, MORS)

 

Fotografije: desetnik Boštjan Pogorevc, GŠSV