Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.07.2012

Slovesno v kranjski vojašnici

Minister za obrambo je v juniju 2012 poimenoval sedem vojašnic Slovenske vojske, skladno z odredbami pa je bila v četrtek, 19. julija, izvedena slovesnost z razglasitvijo novega imenovanja vojašnice v Kranju.

Slovesnosti se je poleg družinskih članov Petra Petriča, v slovenski osamosvojitveni vojni padlega pripadnika, po katerem se imenuje vojašnica, udeležil tudi namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadir dr. Andrej Osterman, pridružili pa so se mu tudi predstavniki Mestne občine Kranj in pripadniki Zveze veteranov vojne za Slovenijo.


Vojašnica v Kranju se imenuje po Petru Petriču, leta 1991 pripadniku 3. bataljona 21. brigade Teritorialne obrambe Republike Slovenije, ki je 27. junija, ko je bil vpoklican, skupaj z enoto, poimenovano Lojze Kebe Štefan, zasedel položaj v rajonu Voklo–Voglje, zahodno od brniškega letališča. Peter Petrič, rojen 18. januarja 1954, je imel v dneh slovenske osamosvojitvene vojne nalogo zavarovati morebiten prehod oklepnih enot Jugoslovanske ljudske armade proti reki Savi ter preprečiti desant na brniško letališče. 28. junija 1991 so položaje slovenskih teritorialcev odkrili pripadniki agresorske armade in jih z oklepnimi enotami tudi napadli. Po umiku ob napadu je bil Petrič pogrešan, smrtno ranjen je bil najden šele 4. julija 1991.

Peter Petrič je za izkazano izjemno hrabrost v vojni in posebno požrtvovalnost v bojnih nalogah posmrtno prejel častni vojni znak, najvišje vojaško odlikovanje Republike Slovenije,  za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije pa je bil odlikovan tudi s častnim znakom svobode Republike Slovenije.


Vojašnica v Kranju, pred drugo svetovno vojno po v 15. stoletju zgrajeni graščini imenovana Vojašnica Prevola, po drugi svetovni vojni imenovana Vojašnica Staneta Žagarja,  po slovenski osamosvojitveni vojni pa Vojašnica Kranj, je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja »poveljevala« celotnemu območju Gorenjske in severne Primorske. Obsega 16 hektarjev veliko zemljišče, večina objektov pa je bila zgrajena pred drugo svetovno vojno.

V letih 1968–1991 je v vojašnici domovala ena od planinskih brigad nekdanje jugoslovanske armade, nato pa sta v njej delovala 3. pokrajinski štab Teritorialne obrambe Gorenjske in 31. območni štab Teritorialne obrambe Kranj. Decembra 2002 je bilo v kranjski vojašnici vzpostavljeno poveljstvo za poveljevanje podpornim enotam Slovenske vojske, ki danes deluje kot Poveljstvo za podporo, poleg tega pa v vojašnici domujejo 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, tehnične delavnice 157. logističnega bataljona ter Enota vojašnice.

Slavnostni postroj

Nagovor poveljnika VPP

Nagovor slavnostnega govornika

Odkritje table

Predaja zastave