Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.04.2017

Slovesno ob dnevu 74. pehotnega polka

V petek, 31. marca, so pripadniki in pripadnice 74. pehotnega polka 72. brigade Slovenske vojske  v Vojašnici generala Maistra slovesno zaznamovali 25-letnico delovanja enote.

74. bataljon je nastal po osamosvojitveni vojni za Slovenijo iz takrat vpoklicanih pripadnikov rezervne sestave. 74. oklepno-mehanizirani bataljon je bil ena najstarejših enot Slovenske vojske, ustanovljen je bil 30. marca 1992, vendar njegovi začetki segajo v obdobje osamosvojitvene vojne leta 1991 na Štajerskem. Pri postavljanju temeljev države Republike Slovenije je ključno vlogo na mejnem prehodu Šentilj imela tudi 1. tankovska četa, ki je v oboroženem spopadu z Jugoslovansko armado odločilno prispevala k zmagi v bojih za tako imenovana vrata v Evropo. Od ustanovitve je bataljon deloval kot samostojna enota Slovenske vojske vse do leta 1996, ko je poveljevanje nad enoto prevzelo 7. pokrajinsko poveljstvo Slovenske vojske in kasneje 72. brigada Slovenske vojske. S 1. januarjem 2008 je poveljevanje nad bataljonom prevzela 1. brigada in 74. OKMB se je preimenoval v 74. motorizirani bataljon ter začel z intenzivnim preoblikovanjem v motorizirano enoto. Od maja 2013, ko se je enota preoblikovala v 74. pehotni polk, ji znova poveljuje 72. brigada. Enota je od začetka nastanjena v Vojašnici generala Maistra v Mariboru.

Spomin na 30. marec 1992 so Kleščmani popestrili z različnimi igrami, ki družijo pripadnike in pripadnice polka, krepijo vojaški kolektiv in dvigujejo občutek pripadnosti enoti. Pripadnikom, ki so najbolj prispevali k uresničevanju zadanih nalog polku in krepitvi ugleda enote, pa so ob tej priložnosti podelili priznanja. Na slovesnosti so bili prisotni tudi predhodni poveljniki, upokojeni pripadniki in pripadniki prostovoljne rezerve ter predstavniki 17. jäger bataljona, s katerim pripadniki 74. pehotnega polka sodelujejo na mednarodni ravni.

Fotografije: desetnik Luka Mitrović, 72. BR SV

Pripadniki 74. PEHP so praznovali 25 let.

Prisotni so bili predhodni poveljniki, upokojeni pripadniki in pripadniki prostovoljne rezerve ter predstavniki 17. jäger bataljona.

Prisotne je nagovoril poveljnik 74. PEHP polkovnik Venčeslav Lorbek.

Slavnostni govornik generalmajor Alan Geder, prvi poveljnik enote, takrat 74. oklepno- mehaniziranega bataljona, in namestnik načelnika GŠSV.

Ob tej priložnosti so …

… najzaslužnejšim pripadnikom …

… podelili priznanja, …

… vojaške čine …

… in priznanja za dolgoletno delo.

Za kulturni program so poskrbeli pripadnica 74. PEHP vojakinja Tamara Fajfar in Orkester SV.