Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.12.2016

Slovesna prisega kandidatov za vojake in vojakov prostovoljcev v Veščinskem centru v Vipavi

V četrtek, 15. decembra, ob 13. uri je bila v športni dvorani Vojašnice Janka Premrla Vojka v Vipavi slovesna prisega ob koncu usposabljanja. Prisegli so kandidati za vojake generacije september in vojaki 61. generacije prostovoljnega služenja vojaškega roka. S postrojem 4 kandidatk za vojakinje, 31 kandidatov za vojake, častnike in vojaške uslužbence, 8 vojakinj in 23 vojakov prostovoljcev je bilo v Veščinskem centru po treh mesecih pridobivanja novega znanja oziroma vojaških veščin uspešno končano usposabljanje za pridobitev vojaške evidenčne dolžnosti A11100 – vojak.

Pri usposabljanju je bila poleg temeljnih veščin posebna pozornost posvečena tudi vzgoji vojaških vrednot ter njihovemu negovanju in ohranjanju. Kandidati za vojaške osebe so se usposabljali v Vipavi, medtem ko so vojaki 61. generacije na prostovoljnem služenju vojaškega roka usposabljanje opravili v Novem mestu. Slovenska dekleta in fantje, ki so končali temeljno vojaškostrokovno usposabljanje, bodo lahko nadaljevali poklicne izzive v Slovenski vojski bodisi kot njeni poklicni pripadniki bodisi kot v sestavu pogodbene poklicne rezervne sestave. Najboljši med njimi so za izjemne rezultate prejeli priznanja. Čestitamo vsem za dosežene rezultate in obenem vabimo vse, ki jih vojaško delo zanima, da se nam pridružijo. Več informacij najdete na spletnem naslovu postanivojak.si