Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.06.2017

Slovenski vojaki v Latviji bodo pomagali pri reševanju varnostnih težav v državi ter jasno izkazovali Natovi enotnost in odločnost

V vojaški bazi Adaži v bližini Rige je bil v ponedeljek, 19. junija, postroj pripadnikov vseh sodelujočih držav ob začetku misije Okrepljena prednja prisotnost v Latviji. V postroju je bil tudi prvi kontingent Slovenske vojske, dogodka pa sta se udeležila načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman in namestnik generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko brigadir Branimir Furlan.

Na slovesnosti v Latviji so pripadnice in pripadnike sodelujočih vojsk pozdravili latvijska predsednik Raimonds Vejonis in obrambni minister Raimonds Bergmanis ter visoki predstavniki Nata.

V nagovoru jih je pozdravil tudi generalmajor Osterman in povedal, da je Slovenija kot solidarna ter predana članica Nata pripravljena dejavno in konkretno prispevati k skupnim prizadevanjem za okrepljeno prednjo prisotnost v Latviji. V nadaljevanju je poudaril, da slovenski vojaki v Latviji v sodelovanju z drugimi enotami zavezniških vojsk pomagajo pri reševanju varnostnih težav v državi ter jasno izkazujejo Natovi enotnost in odločnost.

Nato je odločitev o napotitvi štirih bataljonskih skupin sprejel na vrhu julija lani kot skupen ukrep vseh članic zavezništva izrazito odvračalnega in obrambnega značaja. Republika Slovenija je sodelovanje najavila oktobra lani na zasedanju obrambnih ministrov Nata. V okviru Natove misije Okrepljena prednja prisotnost (OPP) so bataljonske bojne skupine razporejene v Estoniji, Litvi, Latviji in na Poljskem.

Bataljonska bojna skupina v Latviji deluje pod poveljstvom Kanade, ki prispeva glavnino sil. V bataljonu poleg Slovenije sodelujejo tudi Albanija, Italija, Poljska in Španija. V kontingentu Slovenske vojske je 47 pripadnikov, glavnino pa sestavlja večnamenski vod JRKBO s pridodanimi elementi. Predvidene so do štiri šestmesečne rotacije, glavnino prvih dveh sestavlja vod JRKBO, z dodanimi skupino usmerjevalcev združenega ognja, pripadniki v poveljstvu bojne skupine, s pripadniki vojaške policije in nacionalnim podpornim elementom. V nadaljnjih dveh rotacijah bo vod JRKBO zamenjal pehotni izvidniški vod.

Pripadniki SV bodo v okviru OPP sodelovali pri izvajanju mirnodobnih aktivnosti na vajah, pri usposabljanjih, premikih za zaščito svojih sil in pri drugih mirnodobnih aktivnostih za zagotavljanje in vzdrževanje celovite in okrepljene odvračalne ter obrambne drže Nata.

Z navzočnostjo na misiji Okrepljena prednja prisotnost Slovenija izraža podporo krepitvi celovite in kredibilne odvračalne ter obrambne drže Nata. Zavezništvo se tako odziva na bistveno spremenjeno varnostno okolje, dinamiko in tveganja v njegovi vzhodni soseščini. Z navzočnostjo na Baltiku zavezništvo daje dodatna varnostna zagotovila najbolj izpostavljenim vzhodnim zaveznicam, ki se počutijo posebej ogrožene, zato so zaprosile za pomoč Nato. Sodelovanje na misiji prispeva tudi k nadgradnji povezljivosti z zavezniškimi silami, k dvigu usposobljenosti in izurjenosti ter krepitvi pripravljenosti in bojne sposobnosti enot ter pripadnikov Slovenske vojske. Operacija izraža jasno odvračalno sporočilo, da se bo zavezništvo odzvalo tam, kjer in ko bo treba, oziroma da bo vsakršna agresija proti kateri koli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom.

Oblikovanje in delovanje večnacionalnih enot eFP na vzhodu zavezništva temeljita na skupnih odločitvah Severnoatlantskega sveta. Postavitev teh enot na Vzhodu izraža zavezniško enotnost, kohezivnost, odločnost, pripravljenost in solidarnost ter sporoča, da za vsako zaveznico stoji celotno zavezništvo oziroma da bo vsaka agresija proti kateri koli zaveznici odvrnjena z ustreznim skupnim vojaškim odzivom. Uporaba bataljonskih bojnih skupin eFP je pod strogim skupnim političnim nadzorom Nata, ki deluje na podlagi konsenza.

Foto: Flickr/latvijska vojska

foto: Leon Rečnik, MORS