Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.07.2011

Slovenski vojaki v Afganistanu deležni velikih pohval

Drugi dan obiska delegacije Ministrstva za obrambo in Slovenske vojske v Afganistanu, ki jo vodita državni sekretar mag. Boris Balant in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor mag. Alojz Šteiner, je bil v znamenju obiska glavnine slovenskega kontingenta, ki deluje v Bala Baluku. V pogovorih s kolegi partnerskih držav, ki izvajajo naloge v ISAF, so poveljniki vseh ravni pohvalili visoko profesionalnost slovenskega kontingenta, prav tako pa so povedali, da so v Bala Baluku pri mentoriranju pripadniki Slovenske vojske dokazali visoko pripravljenost pri mentoriranju afganistanskih varnostnih sil in vzpostavili visoko zaupanje, kar je pogoj za uspešno delo pri prenosu znanj. Tudi s prispevkom slovenskih mentorjev poteka sicer upočasnjen, vendar uspešen proces varnostne stabilizacije v Afganistanu. Nadaljuje se proces tranzicije, v okviru katere bo varnost v državi postopoma prešla na afganistanske varnostne sile. Usposabljanje in izobraževanje afganistanskih sil ostaja ključni predpogoj za uspešno izvedbo tranzicije. Pomembno vlogo v tranziciji imajo tudi tako imenovani PRT (skupine za obnovo pokrajin), kjer prihaja v ospredje vedno večja vloga civilno-razvojne komponente.

Slovenska vojska deluje v OMLT z drugo rotacijo. V procesu je evalvacija doseženih učinkov slovenske prisotnosti v okviru ISAF. Omenjena evalvacija bo tudi podlaga pri načrtovanju nalog za prihodnji slovenski kontingent (oktober 2011). V Afganistanu trenutno deluje 15. kontingent, njegova glavna naloga je usposabljanje in  mentoriranje bataljona (kandaka) afganistanske vojske. Pehotni bataljon ANA pod mentorstvom pripadnikov Slovenske vojske izvaja naloge nadzora cestne povezave vzdolž komunikacije Shindand–Bala Baluk s ciljem, da se omogoči varnost gibanja. Po ocenah, ki so jih podajali poveljujoči ISAF, je kandak dosegel v obdobju mentoriranja slovenskih častnikov in podčastnikov velik napredek, kljub temu pa še niso v celoti pripravljeni za samostojno vodenje po merilih ISAF. Trenutno potekajo v Sloveniji priprave 16. kontingenta, ki bo naloge v Bala Baluku prevzel oktobra letos. Predvidena sestava kontingenta vključuje tudi 12 pripadnikov ameriške nacionalne garde Kolorada. Po sedanjih podatkih bo ostalo skupno število kontingenta enako sedanjemu.

V času obiska sta se državni sekretar in načelnik pogovarjala tudi z Melito Šinkovec, ki je bila soudeležena v napadu samomorilca na bazo v preteklem mesecu. Povedala je, da trenutno opravlja naloge skladno s programom in je v glavnem že »pozabila« na pretekli dogodek.
V četrtek, 7. julija, bo slovenska delegacija obiskala združeno poveljstvo ISAF, kjer se bosta državni sekretar in načelnik srečala tudi s poveljnikom ISAF  generalpodpolkovnikom Rodriguezom.