Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.12.2011

Slovenski kontingent v silah ISAF spremlja rotacijo enot afganistanskega bataljona

Danes, 5. decembra, 16. slovenski kontingent v silah ISAF v Afganistanu v vojaški bazi v vasi Durayee spremlja rotacijo enot afganistanskega bataljona in nadaljuje  mentoriranje na terenu.

V preteklem tednu so mentorji čet in pripadniki voda za zavarovanje slovenskega kontingenta najprej izvedli vse priprave na izvedbo naloge in premik do baze v vasi Durayee, ki leži jugovzhodno od vojaške baze v Bala Boluku, trenutno pa poteka nadaljevanje mentoriranja pripadnikov 4. čete afganistanskega bataljona.

Pri tem so slovenski inštruktorji spremljali tudi rotacijo enot afganistanskega bataljona na terenu, saj se območje delovanja afganistanskega bataljona razteza vzdolž avtoceste v dolžini več kot tristo kilometrov, in sicer od Shindanda do Bakhwe. Naloga bataljona je spremljanje situacije v območju odgovornosti in zavarovanje ter nemoteno gibanje vojaških in civilnih konvojev na avtocesti.