Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.01.2017

Slovenska vojska že petič gostiteljica tečaja odzivov zdravstva ob velikih nesrečah, 2. del

Med četrtkom, 26., in soboto, 28. januarjem je v novomeški vojašnici Franca Uršiča potekel prikaz tečaja odziva zdravstva ob velikih nesrečah. Na predstavitvi je sodelovalo do 100 udeležencev. Tečaj sta organizirali Slovenska vojska in sekcija Medical Response to Major Incidents (MRMI) pri Slovenskem zdravniškem društvu. Izvedbo tečaja sta si ogledala tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in brigadir Milko Petek, načelnik Združenega sektorja za podporo in pomočnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske.

Dr. Andrej Strahovnik, glavni zdravnik Slovenske vojske, je 7. MRMI tečaj ocenil kot uspešen. »Slovenska vojska je namreč ponovno sodelovala kot partner. Tečaj je bil že peto leto zapored organiziran v Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. Sodelovali smo s prikazno vajo reševanja z enoto Medevac, kjer smo prvič in prvi v Evropi prikazali problematiko upoštevanja enakosti med spoloma v sodelovanju s svetovalko za omenjeno področje podpolkovnico Suzano Tkavc. Na tečaju so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske, ki bodo pridobljena znanja prenesli na sodelavce v enotah. Slovenska vojska je v danih okvirih primerno vključena, gre namreč za tečaj civilnega združenja. Na tečaju poudarjamo povezovanje in povezljivost služb, ki so udeležene v reševanju množičnih nesreč. Sodelovanje s Slovensko vojsko je primer dobre prakse civilno-vojaškega sodelovanja, kjer pridobivamo oziroma izmenjujemo znanja tako vojaki kot zdravstveni delavci v civilni sferi. Tečaj zaradi odmevnosti Slovenska vojska izkoristi tudi za promocijo svojega poslanstva. Seveda velja razmisliti, kako podoben tečaj organizirati tudi znotraj Slovenske vojske in vojaške zdravstvene enote.«

Simon Herman, vodja tečaja, ocenjuje, da je primerjava testov pred tečajem in po njem pokazala učinek tečaja in napredek znanja, saj je bilo po tečaju bistveno več pravilnih odgovorov. »Obenem smo identificirali tudi področja, katerim bomo morali naslednjič posvetiti še več pozornosti. Ključno je, da udeleženci prepoznajo razmere, ko običajna organizacija in zmogljivosti ne zadostujejo več in pravočasno odreagirajo. Obenem morajo seveda vedeti, kako sprožiti dodatne mehanizme, ki so vzpostavljeni za obvladovanje izrednih dogodkov (alarmiranje) in se pravilno organizirati (koordinacija). Zelo pomembno je vodenje in sodelovanje z drugimi službami: gasilci, policija, civilna zaščita, Slovenska vojska, Rdeči križ itd. Zavedati se je potrebno, da se zdravstveni problemi z zamikom prenesejo s terena v bolnišnice, kar zahteva ustrezne reakcije tudi tam. Na tečaju poudarimo tudi pomen načrtovanja in rednih vaj ter udeležencem pokažemo načine in poti za pripravo ustreznih načrtov. Poveljstvo in osebje novomeške vojašnice nam je do sedaj vedno pomagalo, pesti nas predvsem pomanjkanje enega večjega prostora v stavbi, kjer je tečaj. O konkretnih možnostih rešitve tega problema se bomo pogovorili v prihodnosti.«
 
Fotografije: Arhiv GŠSV in Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske/Oddelek za odnose z javnostmi