Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

09.01.2018

Slovenska vojska zaposluje tudi v letu 2018

Slovenska vojska zaposluje nove kandidatke in kandidate. V tem letu potrebuje 630 novo zaposlenih pripadnic in pripadnikov stalne sestave, v pogodbeno rezervno sestavo pa se lahko letos vključi okrog 500 novih pripadnikov.

V stalni sestavi SV se lahko zaposlijo kandidati stari med 18 in 27 let, pogodbe o služenju v rezervni sestavi lahko sklenejo kandidati stari do 45 oz. 55 let. Ob podpisu petletne pogodbe o zaposlitvi v stalni sestavi SV prejme posameznik denarno nagrado v višini ene povprečne bruto plače v RS, ob podpisu desetletne pogodbe pa nagrado v višini petih povprečnih bruto plač na zaposlenega v RS.

Tudi letos bo trimesečno prostovoljno služenje vojaškega roka, ki se ga lahko udeležijo kandidati stari med 18 in 27 let, potekalo v Vipavi, na Bohinjski Beli, v Novem mestu in v Murski Soboti. Kandidati za različne oblike sodelovanja s SV morajo izpolnjevati določene pogoje, ki so natančneje opisani na www.postanivojak.si.