Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

03.06.2014

Slovenska vojska zaposlila štirinajst novih pripadnikov

V ponedeljek, 2. junija, je v prostorih Generalštaba podpisalo pogodbe o zaposlitvi štirinajst novih pripadnikov Slovenske vojske. Med njimi so štirje že opravili prostovoljno služenje vojaškega roka, tako da bodo morali opraviti le še osnovno vojaškostrokovno usposabljanje, preostali pa temeljno in osnovno usposabljanje. Enajst kandidatov ima končano peto stopnjo izobrazbe (srednja strokovna), trije pa četrto (srednja poklicna).
Zaposlovanje novih pripadnic in pripadnikov poteka skladno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju v Slovenski vojski, s katerim je Vlada Republike Slovenije določila zgornjo mejo števila zaposlenih. Ta za leto 2014 predvideva 7328 pripadnikov stalne sestave. V preteklih letih se je Slovenska vojska v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidati, lani pa se je številčna rast ustavila in se dopolnjujejo le nadomestne zaposlitve, kar pomeni, da se število zaposlenih ohranja. Nadomestne zaposlitve so prilagojene kadrovskim potrebam glede na pričakovane odhode, pri čemer se predvideva, da bo Slovenska vojska leta 2014 enote lahko dopolnila s približno 200 nadomestnimi zaposlitvami. Prednostno se bodo dopolnjevale enote, ki so razporejene na območjih Ljubljane, Kranja, Bohinjske Bele in severne Primorske.

Fotografija: Marjan Suhi, Sektor za vojaške zadeve