Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.10.2013

Slovenska vojska zaposlila 59 novih pripadnikov in pripadnic

V ponedeljek, 14. oktobra, je v prostorih Generalštaba Slovenske vojske pogodbe o zaposlitvi podpisalo 59 novih pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, od tega sedem kandidatov za častnike in 52 za vojake. V naboru 59 kandidatov in kandidatk za zaposlitev je bilo tudi 26 takih, ki so pred tem uspešno opravili prostovoljno služenje vojaškega roka.

Zaposlovanje novih pripadnikov in pripadnic poteka skladno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju v Slovenski vojski, s katerim je Vlada Republike Slovenije določila zgornjo mejo števila zaposlenih. Ta za leto 2013 predvideva 7.377, za leto 2014 pa 7.328 pripadnikov in pripadnic stalne sestave. V preteklih letih se je Slovenska vojska v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidati in kandidatkami za zaposlitev. Lani se je številčna rast ustavila in se dopolnjujejo le nadomestne zaposlitve. To pomeni, da se obseg stalne sestave ohrani na 7.377 pripadnikih in pripadnicah. Tudi letos bo zaposlovanje temeljilo na nastajajočih kadrovskih potrebah glede na pričakovane odhode in temu bodo prilagojene tudi nadomestne zaposlitve. Pri tem ocenjujemo, da bomo leta 2014 enote lahko dopolnili s približno 200 nadomestnimi zaposlitvami, prednostno pa se bodo dopolnjevale enote, razporejene na območjih Ljubljane, Kranja, Bohinjske Bele in Severne Primorske.