Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

30.12.2013

Slovenska vojska zaposlila 46 novih pripadnikov in pripadnic

V ponedeljek, 30. decembra, je v prostorih Generalštaba Slovenske vojske pogodbe o zaposlitvi podpisalo 46 novih pripadnikov Slovenske vojske, od tega tri pripadnice. Na seznamu teh kandidatov in kandidatk za zaposlitev je bilo 21 takih, ki so pred tem že opravili prostovoljno služenje vojaškega roka. Večina novih zaposlenih ima peto stopnjo izobrazbe, devet jih ima poklicno šolo, štirje pa so diplomanti različnih študijskih smeri.

Zaposlovanje novih pripadnikov in pripadnic poteka skladno s kadrovskim načrtom o zaposlovanju v Slovenski vojski, s katerim je Vlada Republike Slovenije določila zgornjo mejo števila zaposlenih. Ta za leto 2013 predvideva 7377 pripadnikov in pripadnic stalne sestave, za leto 2014 pa 7328. V preteklih letih se je Slovenska vojska v večjem številu dopolnjevala z novimi kandidati in kandidatkami, lani pa se je številčna rast ustavila in se dopolnjujejo le nadomestne zaposlitve, kar pomeni, da se število zaposlenih ohranja. Nadomestne zaposlitve so prilagojene kadrovskim potrebam glede na pričakovane odhode, pri čemer se predvideva, da bo Slovenska vojska leta 2014 enote lahko dopolnila s približno 200 nadomestnimi zaposlitvami. Prednostno se bodo dopolnjevale enote, ki so razporejene na območjih Ljubljane, Kranja, Bohinjske Bele in severne Primorske.