Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

27.01.2020

Slovenska vojska začenja uresničevati načrt vaj v obrambnem sistemu v letu 2020

V ponedeljek, 27. januarja, se na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna začenja skupno usposabljanje pripadnikov Logistične brigade Slovenske vojske in ameriške kopenske vojske v Evropi, imenovano Lipicanec. Med usposabljanjem bo okoli 400 udeležencev urilo taktične premike, vzpostavitev in zavarovanje dodeljenega območja, zagotavljanja oskrbe in transporta, tehnično vzdrževanje materialnih sredstev in izvleko okvarjene oziroma poškodovane tehnike ter zdravstveno oskrbo. Skupno usposabljanje z zavezniki poleg nižjih stroškov usposabljanja omogoča tudi izmenjavo znanj in izkušenj, souporabo zmogljivosti in infrastrukture ter pravično delitev bremen. Skupna usposabljanja vodijo tudi v večje medsebojno zaupanje pri delovanju v mednarodnih operacijah. Od 29. do 31. januarja bo glavni del usposabljanja na strelišču Bač, medtem ko bo 3. in 4. februarja večji del usposabljanja na vadišču Bile. Ogled usposabljanja za vabljene goste je predviden v torek, 4. februarja.

Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 23. januarja, s sklepom potrdila Načrt vaj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2020. Temeljni cilj Republike Slovenije na obrambnem področju v letu 2020 je nadaljevanje razvoja Slovenske vojske, vzdrževanje povezljivosti v sistemu kolektivne obrambe, zagotavljanje pripravljenosti za izvajanje nalog vojaške in civilne obrambe, sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah ter sodelovanje pri izvajanju nalog zaščite in reševanja. V obrambnem sistemu se bo nadaljevalo sodelovanje na vajah v Natu in Evropski uniji ter preverjanje rešitev Nata in Evropske unije na nacionalni ravni. Razvoj obrambnega sistema, vključno s področjem usposabljanja, bo temeljil na usmeritvah, določenih v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, v Resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025, Obrambni strategiji Republike Slovenije, Doktrini vojaške strateške rezerve, Uredbi o obrambnem načrtovanju ter Srednjeročnem obrambnem programu 2018–2023. Slovenska vojska bo, skladno s sklepom Vlade Republike Slovenije, v letu 2020 izpeljala 17 večjih vaj oziroma usposabljanj, ki se jih bo udeležilo okoli 3.360 udeležencev iz Slovenije in partnerskih držav. Pri načrtovanju in izvedbi skupnih vaj Slovenska vojska spoštuje vse sporazume, sklenjene z lokalnimi skupnostmi, ter dodatne usmeritve ministra za obrambo.