Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

25.02.2016

Slovenska vojska z novo sliko domicilov

Slovenska vojska (SV) preoblikovanju sledi na vseh področjih delovanja, tako vsestransko in celovito ureja tudi sodelovanje s civilnim okoljem. Sodelovanje s civilnimi organizacijami in društvi (civilno-vojaško sodelovanje – CVS) je tako uskladila tudi z doktrinarnimi izhodišči in standardi zavezništva.

S ciljem vzpostavitve in vzdrževanja takšnih civilno-vojaških razmerij, ki čim bolj podpirajo uresničevanje poslanstva SV in hkrati zadovoljijo želje in potrebe civilnega okolja, ter za čim bolj načrtno, usmerjeno, dobro usklajeno in vodeno  sodelovanje SV s civilnim okoljem ima SV svoje delovanje na tem področju organizirano z jasno prostorsko razmejitvijo pristojnosti na območju delovanja oz. v lokalnem okolju, v katerem posamezna enota deluje. Pristojnost za načrtovanje, organiziranje in izvajanje sodelovanja z lokalnim civilnim okoljem je dodeljena posameznim enotam, ki so s tem dobile svojo domicilno pristojnost. Republika Slovenija je na zemljevidu domicilov tako razdeljena na 10 domicilov.

1. brigada (BR) SV ima s svojimi enotami domicilno vlogo na zahodnem delu, in sicer na območju 67 slovenskih občin, 72. BR ima pod svojim okriljem na vzhodu 128 občin. Logistična brigada (LOGBR) tesno sodeluje s tremi občinami, 15. polk vojaškega letalstva (15. PVL) in 430. mornariški  divizion (430. MOD) s po štirimi. Domicil Veščinskega centra (VC) pokriva dve občini, Center za združeno usposabljanje (CZU) in Združeni operativni center (ZOC) SV pa v domicilu pokrivata vsak po eno občino.