Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

16.03.2018

Slovenska vojska vpoklicuje pogodbeno rezervo

Slovenska vojska vpoklicuje na opravljanje vojaške službe v miru pripadnike pogodbene rezervne sestave (PRS). Vojaško službo v miru bodo začeli opravljati v začetku maja. V drugi polovici aprila bodo vpoklicani na enotedensko mobilizacijsko usposabljanje, v okviru katerega bodo dopolnjeni z opremo, seznanjeni z nalogami in dousposobljeni za opravljanje nalog. Enote Slovenske vojske se bodo dopolnile s 414 pripadniki PRS, ki bodo selektivno vpoklicani od enega do šest mesecev. Pri času trajanja vpoklica bo Slovenska vojska upoštevala tako potrebe Slovenske vojske ter tudi  argumentirane posebne okoliščine posameznega pripadnika PRS in njegovega rednega delodajalca.

Slovenska vojska se v zadnjih letih srečuje z naraščajočim kadrovskim primanjkljajem, ki trenutno znaša že okrog 1.200 pripadnic in pripadnikov manj, kot je potrebno in predvideno. Glede na nespremenjeni obseg nalog, ki izhajajo iz predpisov na obrambnem področju in skladno z odločitvami Državnega zbora in Vlade Republike Slovenije, Slovenska vojska z razpoložljivimi kadri stalne sestave ne more več zagotavljati realizacije vseh nalog. Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Alan Geder je odločil, da bo bataljonska bojna skupina 72. brigade v naslednjih mesecih izvajala izključno dousposabljanje za izgradnjo zmogljivosti, skladno s sprejetimi zavezami. Tako bo okrog 1.000 pripadnic in pripadnikov iz različnih enot Slovenske vojske predvidoma do konca junija angažiranih samo na usposabljanju za naloge delovanja v bataljonski bojni skupini. Slovenska vojska pa bo že načrtovane naloge opravljala v nespremenjenem obsegu, zato je vpoklic pogodbene rezerve nujen. Pripadniki PRS bodo izvajali podporne naloge, varovanje objektov in sodelovali pri ostalih vojaških nalogah, skladno z njihovo usposobljenostjo.