Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.12.2016

Slovenska vojska vabi v svoje vrste nove vojakinje in vojake

Kadrovski načrt Vlade Republike Slovenije za leto 2016 predvideva 7254 pripadnic in pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske, ki trenutno šteje 6955 pripadnikov. Do konca leta je v različnih fazah postopka zaposlitve (preverjanje gibalnih sposobnosti, preverjanje nekaznovanosti, ocena varnostnega tveganja, zdravniški pregled itn.) 65 kandidatov za zaposlitev.

Odločitev posameznika o poklicni karieri je med zahtevnejšimi in pomembnejšimi, še posebno v mladost, ko si tlakujemo pot za prihodnost. V Slovenski vojski odpiramo vrata prav mladim. Vabimo vas, da se nam pridružite, se preizkusite in si potrdite, da zmorete in se znate odločati, kje boste v prihodnje uresničevali svoje ambicije. Možnosti zaposlitve so zelo različne. Slovenska vojska je vir praktičnega znanja, ki je uporabno tudi v zasebnem življenju. Od leta 2016 je kar nekaj sprememb možnosti, tako je starostna meja kandidatov za vojaka povišana s 25 na 27 let, možnost podpisa pogodbe o zaposlitvi s pet na deset let in nagrada pet povprečnih bruto plač v Republiki Sloveniji.

Naredite prve poklicne korake in postanite del organizacije, ki omogoča realno prihodnost. Če vas zanimata dinamično in razgibano delo ter pisarna v naravi, se nam pridružite! Za več informacij obiščite spletno stran www.postanivojak.si.