Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.03.2010

Slovenska vojska v okoljski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

V soboto, 10. aprila, bo Slovenska vojska organizirala vzorčno čistilno akcijo, v kateri bo očistila divji odlagališči na zemljiščih v upravljanju Ministrstva za obrambo, in sicer nekdanji vojaški poligon Strmica nad Vrhniko ter zemljišče ob Vojašnici Novo mesto. V okviru čistilne akcije bo Slovenska vojska očistila tudi osrednje vadišče SV Poček pri Postojni. Slovenska vojska bo tako organizatorjem okoljske akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! predstavila logistične in organizacijske izzive, s katerimi se bo soočila med čistilno akcijo.

Divje odlagališče na zemljišču ob Vojašnici Novo mesto bodo očistili pripadniki 14. inženirskega bataljona iz Novega mesta, divje odlagališče na nekdanjem vojaškem poligonu Strmica nad Vrhniko pa pripadniki 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona in 11. bataljona zvez z Vrhnike. Osrednje vadišče Slovenske vojske Poček pri Postojni bodo očistili pripadniki in pripadnice Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje. V čistilni akciji bo 10. aprila sodelovalo do 250 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

Zbrane odpadke bo Slovenska vojska dostavila do zbirnih mest, od koder jih bodo odpeljala lokalna komunalna podjetja. Najdišča nevarnih in gradbenih odpadkov se bodo med čistilnimi akcijami le popisala in o tem bodo obveščene pristojne inšpekcijske službe.

Slovenska vojska bo v akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu! sodelovala tudi v soboto, 17. aprila. Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske bodo v okviru akcije očistili zemljišča, ki so v lasti Ministrstva za obrambo, vojašnice in druge objekte Slovenske vojske ter neposredno okolico njenih objektov.

Divje odlagališče na zemljišču ob Vojašnici Novo mesto

Divje odlagališče na Strmici nad Vrhniko