Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

08.05.2012

Slovenska vojska v mednarodnih operacijah in misijah dejavna že 15 let

Slovenska vojska letos poleg 21-letnice delovanja v samostojni Republiki Sloveniji zaznamuje tudi 15-letnico aktivnega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah. V njih sodeluje že od 14. maja 1997, ko se je v humanitarno operacijo ALBA v Albaniji pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) vključila z napotitvijo 21 pripadnikov – zdravstvene enote Slovenske vojske ter štirih častnikov za povezavo.

Od takrat dalje se je število pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, udeleženih v mednarodnih operacijah in misijah, postopoma povečevalo. Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v mednarodno operacijo napotila enoto velikosti bataljona, ki je imela poleg lastnega območja odgovornosti pod svojim poveljstvom tudi pripadnike partnerskih vojsk.

V 15 letih je Slovenska vojska pridobila mednarodne izkušnje v 20 operacijah in misijah na treh kontinentih, in sicer leta 1997 v povprečju s 57 pripadniki in pripadnicami, leta 2011 pa v povprečju s 452 pripadniki in pripadnicami. Skupno je v 15 letih v mednarodnih operacijah in misijah sodelovalo 7.700 pripadnikov in pripadnic, kar pomeni, da so bili v povprečju na dolžnost v tujino napoteni že skoraj vsi slovenski vojaki, nekateri po večkrat.

Slovenska vojska je trenutno dejavna v šestih različnih mednarodnih operacijah in misijah Nata, EU in OZN, skupno s 423 pripadniki (3. maj 2012), in sicer:
– v Afganistanu (ISAF) s 86 pripadniki,
– v Bosni in Hercegovini (Joint Enterprise, Althea) z 18 pripadniki,
– na Kosovu (KFOR) z 298 pripadniki,
– v Libanonu (UNIFIL) s 14 pripadniki,
– v Makedoniji (Joint Enterprise) z enim pripadnikom,
– v Siriji (UNTSO) s tremi pripadniki,
– v Somaliji (Atalanta) z enim pripadnikom ter
– v Srbiji (Joint Enterprise) z dvema pripadnikoma.