Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

05.02.2016

Slovenska vojska v letu 2016 zaposluje nove vojake

Slovenska vojska je aktiven delodajalec, med največjimi v državi, ki v svoje vrste vabi poklicne pripadnike in pripadnice stalne sestave. Možnosti zaposlitve znotraj Slovenske vojske, ki je hkrati tudi vir različnih praktičnih znanj, uporabnih v zasebnem življenju, so zelo raznolike. Slovenska vojska v prihodnje potrebuje predvsem profil kadrov s tehnično izobrazbo (elektro, strojništvo, računalništvo, informatika, kemija), potrebuje tudi kader zdravstvene in medicinske stroke ter avtomehanike, v prihodnjih letih pa tudi mornarje, pilote, veziste in avtokleparje. Skladno s kadrovskim načrtom v letu 2016 načrtuje okoli 460 novih zaposlitev.

Če vam vojaški poklic predstavlja izziv za preverjanje svojih fizičnih in psihičnih zmožnosti ter želite prispevati k obrambi domovine, se obrnite na Upravo za obrambo, kjer imate stalno prebivališče. Vlogo za poklicnega vojaka lahko oddate kadarkoli v letu. Slovenska vojska zaposluje kandidate za vojake, stare do 25 let, in kandidate za častnike do starosti 30 let. Za vojaka se zahteva najmanj IV. ali V. stopnja izobrazbe. Za zaposlitev v Slovenski vojski morate biti državljan Republike Slovenije in zoper vas ne sme obstajati varnostni zadržek. Opraviti morate preverjanje gibalnih sposobnosti, zdravniški pregled in psihološko testiranje. Po podpisu pogodbe o zaposlitvi boste napoteni na 14-tedensko temeljno vojaškostrokovno usposabljanje v Veščinskem centru v Vipavi.

Slovenska vojska je z usposabljanjem za vojaka začela 3. marca 2003, do danes se je usposabljalo skupaj 4.626 kandidatov. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani www.postanivojak.si, kjer je tudi vloga za zaposlitev. Lahko jih obiščete tudi osebno na upravah za obrambo v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu in Postojni.