Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

20.01.2016

Slovenska vojska v 2016 z ambicioznimi cilji, med večjimi oblikovanje motorizirane bataljonske bojne skupine

Sodobno mednarodno varnostno okolje je celovito, soodvisno in podvrženo nepredvidljivim spremembam večjih razsežnosti, kar se kaže v varnostnih tveganjih, ki imajo vpliv tudi na naloge Slovenske vojske (SV). Med prednostnimi nalogami leta 2016 so vzdrževanje že doseženih zmogljivosti, prizadevanja za postavitev novih, izvajanje na Vladi sprejetih mednarodnih obveznosti ter zagotavljanje sil za delovanje doma in v okviru zavezništva.

Pri oblikovanju novih zmogljivosti bodo najpomembnejše naloge oblikovanje motorizirane bataljonske bojne skupine, splošne inženirske čete in zagotavljanje zmogljivosti za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo. Temu bo namenjeno tudi težišče usposabljanja. Skladno z načelom delitve bremen in večstranskih koristi skupnega usposabljanja bosta v Sloveniji letos dve večji mednarodni vaji, in sicer Takojšen odgovor in Jadranski udar. Enote Slovenske vojske bodo sodelovale tudi na več vajah v tujini, s čimer se bo ob manjših stroških lažje doseglo več ciljev, kot so preverjanje usposobljenosti, izboljšanje povezljivosti in premičnosti ipd.

V odzivnih silah Nata leta 2016 sodelujeta dve zmogljivosti Slovenske vojske, helikopter za medicinsko evakuacijo in radiološki laboratorij s strokovnim osebjem. Prispevek SV v mednarodnih operacijah in na misijah ostaja v podobnem obsegu, pri čemer se bo kontingent na misiji Kfor zmanjšal na do 250 pripadnic in pripadnikov.

V petek, 15. januarja, je bil v Vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani postroj, na katerem so bili najpomembnejši enoti motorizirane bataljonske bojne skupine, 10. pehotnemu polku, pridodani moduli rodovskih enot: moduli za zagotavljanje ognjene podpore, zračne obrambe, bojnega inženirstva, obveščevalno-izvidniške zmogljivosti, JRKB-zaščite, civilno-vojaškega sodelovanja in logistične podpore z vojaško zdravstveno enoto. Motorizirana bataljonska bojna skupina (MotBBSk) bo nadaljevala integracijo in usposabljanje, da bo predvidoma junija dosegla končne operativne zmogljivosti. Poslanstvo MotBBSk je, da kot celovita zmogljivost v določenem območju izvaja ofenzivno, defenzivno ali stabilizacijsko delovanje zaradi izvajanja nacionalne obrambe ali delovanja v okviru zavezništva, izvajanja nalog pri zaščiti in reševanju ter dajanja pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

SV bo v tem letu, ko se zaznamuje 25-letnica delovanja v samostojni Sloveniji, še naprej eden največjih delodajalcev in bo svoje vrste dopolnjevala tako v stalni sestavi kot med pripadniki pogodbene rezervne sestave.

Foto: Bruno Toič, MORS