Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.12.2010

Slovenska vojska v 20. leto delovanja z večnacionalnim centrom odličnosti

Center odličnosti za gorsko bojevanje (COGB) v letu 2011 čaka preoblikovanje v večnacionalni center odličnosti, s svojimi zmogljivostmi, preteklimi dosežki in strokovnostjo pa bo zagotavljal nadaljnji razvoj strokovnih vsebin bojevanja v gorskem svetu. Dokončna akreditacija Natovega centra odličnosti je načrtovana za leto 2015.

Večnacionalni center odličnosti bo razvijal dejavnosti in prispeval k transformaciji Nata na naslednjih področjih dela: usposabljanje in izobraževanje, razvoj doktrin in konceptov, raziskave in razvoj ter učenje iz izkušenj.

COGB tako postaja stična točka za doseganje odličnosti pri obravnavanju in razvoju zmogljivosti gorskega bojevanja. Prednost takega načina delovanja je predvsem v optimiziranju izrabe skupnih zmogljivosti ter združevanju znanja in vedenja. To pa je seveda mogoče doseči le skozi razvejano sodelovanje s civilnim okoljem.

Gorska šola Slovenske vojske (GORŠ SV) je leta 1999 postala polnopravna članica Mednarodnega združenja vojaških gorskih šol, nove izzive pa je dobila še leta 2004, ko je zveza Nato tudi uradno izrazila interes za oblikovanje centra odličnosti za gorsko bojevanje v Republiki Sloveniji.

GORŠ SV s svojim COGB predstavlja osrednjo enoto Slovenske vojske, ki zagotavlja razvoj, pripravo in izvedbo programov usposabljanja s področja gorskega bojevanja. Zametki Gorske šole (GORŠ) segajo v leto 1995, samostojno pa je začela delovati 1. januarja 1996.

COGB bo tako predstavljal sintezo vseh prispevkov na nacionalni in mednarodni ravni. Predstavljal bo osnovo za pripravo in analizo vsebin bojevanja v gorskem svetu. Na ta način bo v duhu delovanja centrov odličnosti (Centers of Excellence) zagotavljal poenotenje in nadaljnji razvoj vsebin s področja gorskega bojevanja. Prav tako bo center predstavljal temelj univerzalnosti metod in tehnik gorskega bojevanja v vseh obstoječih in prihodnjih kriznih žariščih, saj bo posredno in neposredno vplival na ustrezno pripravo posameznikov, poveljstev in enot, ki svoje poslanstvo izpolnjujejo v gorskem svetu ali tudi na drugih vrstah zemljišča uporabljajo taktiko in tehnike gorskega bojevanja. Med odlike COGB spadata tudi zagotavljanje povezljivosti in standardizacije ter omogočanje izvajanja skupnih (»alied«) in združenih (»joint«) aktivnosti. V luči učinkovite priprave in izvedbe mednarodnih operacij in misij bo COGB uresničeval tako nacionalne kot tudi mednarodne varnostne interese.

Na Bohinjski Beli se zavedajo odgovornosti in težavnosti načrtovane naloge. Načrte prihodnjega delovanja COGB in večnacionalnega centra so predstavili načelniku Generalštaba Slovenske vojske generalmajorju Alojzu Šteinerju, ki je dal ustrezne usmeritve in izrazil popolno podporo pri oblikovanju večnacionalnega centra odličnosti v prihodnjem letu, ko bo Slovenska vojska zaznamovala 20-letnico delovanja v samostojni Sloveniji.

Načelnik generalštaba je dejal, da »bo ta zmogljivost prispevek Slovenske vojske v intelektualni potencial, kot eno od nišnih zmogljivosti v zavezništvu, s čimer dokazujemo tudi to, da je Slovenska vojska na pragu v dvajseto leto sodobna vojaška organizacija, ki v času gospodarske recesije vlaga v znanje. Ravno slednje pa je garancija za razvoj vojaške profesije.«