Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.12.2015

Slovenska vojska uspešno sodeluje z organizacijami, zvezami in društvi, pomembnimi za obrambni sistem

V petek, 4. decembra, je načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr. Andrej Osterman v Infocentru Triglavska roža na Bledu podpisal letne načrte sodelovanja med Slovensko vojsko in organizacijami, zvezami ter društvi, pomembnimi za obrambni sistem.

Ob tej priložnosti je načelnik generalštaba poudaril, da ga veseli, da se vsi zavedamo, da bo obseg sodelovanja odvisen od objektivnih razlogov in najpomembnejših nalog Slovenske vojske, med katerimi še naprej ostajata izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in sodelovanje pri reševanju migrantske situacije. »Slednja zahteva veliko angažiranost Slovenske vojske, kar je v zadnjem času vplivalo tudi na še bolj dejavno opravljanje nalog civilno-vojaškega sodelovanja. Če bodo razmere še naprej zahtevale tako obsežno vključevanje pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, verjamem, da boste z razumevanjem sprejeli, če vseh dogovorjenih aktivnosti ne bomo mogli uresničiti zaradi naše vključenosti v pomembno nalogo pri zagotavljanju varnega dela tudi vaših organizacij in društev,« je še dejal načelnik.
Slovenska vojska bo v prihodnjem letu sodelovala s petintridesetimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu in negujejo sorodne vrednote.

Med njimi so Društvo upokojencev MO, Gasilska zveza Slovenije, Judo zveza Slovenije, Letalska zveza Slovenije, Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, Združenje MORiS, Planinska zveza Slovenije, Slovenski gorniški klub Skala, Slovenska potapljaška zveza, Smučarska zveza Slovenije, Strelska zveza Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zveza društev generala Maistra, Zveza policijskih veteranskih društev SEVER, Zveza radioamaterjev Slovenije, Zveza slovenskih častnikov, Zveza tabornikov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Turistična zveza Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Društvo maratoncev in pohodnikov Celje, Jadralna zveza, Kajakaška zveza Slovenije, Kinološka zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Strelsko društvo vojni veteran, Športno društvo Katarina, Športno društvo Sonček, Športna unija Slovenije, Športno humanitarno društvo Vztrajaj-Never give up, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije »TIGR PRIMORSKE« Tigr, Veslaška zveza Slovenije in Športno društvo Slovenc.

Znotraj civilno-vojaškega sodelovanja je Slovenska vojska leta 2015 podprla 731 dogodkov in za to namenila skoraj 338.000 evrov. V podporo organizacijam je opravljala različne prevoze po kopnem, morju in zraku, posojala materialna sredstva (šotore, mize, klopi, agregate, ročne radijske postaje, terenske postelje), zagotavljala dopolnilno zdravstveno oskrbo, omogočala uporabo nekaterih zmogljivosti (vadišč, strelišč in telovadnic) ter z nastopi popestrila prireditve (častne straže, Orkester Slovenske vojske). Leta 2016 Slovenska vojska za obdobje od januarja do oktobra načrtuje 450 dogodkov oziroma 212.000 evrov.

Slovenska vojska s sodelovanjem z organizacijami, ki jih podpira, neguje civilno-vojaško sodelovanje in si tako prizadeva vzdrževati dobre odnose s civilnimi organi oblasti, organizacijami in društvi ter prebivalstvom na območjih, kjer delujejo ali bodo delovale enote Slovenske vojske. Civilno-vojaško sodelovanje načrtuje in uresničuje na temeljih vzajemnosti, prednost pa daje sodelovanju z nevladnimi in drugimi organizacijami, ki delujejo v javnem interesu na področju obrambe, športa, usposabljanja in humanitarnosti, ter podpira izvedbo dogodkov nacionalnega pomena.

Fotografije: Carmen Kos, Kabinet načelnika Generalštaba Slovenske vojske

Slovesnost je potekala v Infocentru Triglavska roža na Bledu.

V. d. direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) dr. Bogomil Breznik je poudaril, da je podpora SV TNP pomemben in konkreten prispevek za varstvo narave in kulturne krajine, kar je tudi osrednji namen ustanovitve narodnega parka.

Prisotne na dogodku je pozdravil tudi podžupan Občine Bled Anton Mežan.

Ogled promocijskega filma »Dežela pod Triglavom«, avtorja Matevža Lenarčiča.

Načelnik GŠSV generalmajor dr. Andrej Osterman: »Ponosno lahko povem, da bomo danes načrte o sodelovanju podpisali s 35 organizacijami in društvi, kar je 15 več kot lani. Uspeli smo opredeliti vsebine medsebojnega sodelovanja, ki bo še naprej temeljilo na načelu vzajemnosti.«

... »Zavedajoč se vseh naših možnosti in omejitev smo dosegli uspešen skupni dogovor, na podlagi katerega bomo z omejenimi viri skupaj izvedli načrtovane dejavnosti.«

V kulturnem delu slovesnosti se je predstavila pevska skupina Prijatelji.

Podpis letnega načrta

Podpis letnega načrta

Podpis letnega načrta

Podpis letnega načrta

Podpisniki letnih načrtov za sodelovanje s Slovensko vojsko v letu 2016