Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

19.04.2016

Slovenska vojska uspešno po poti MOTBBSk – preverjanje čet

1. brigada v letošnjem letu izgrajuje motorizirano bataljonsko bojno skupino (MOTBBSk) Slovenske vojske. V ta namen oblikuje združene zmogljivosti, ki jih usposablja za delovanje v ofenzivnem, defenzivnem in stabilizacijskem delovanju, da bo tako do konca septembra dosegla končne operativne zmogljivosti.

Zmogljivosti, oblikovane v okviru MOTBBSk Slovenske vojske, poleg osnovnih manevrskih zmogljivosti motoriziranega bataljona (MOTB) sestavljajo še moduli za zagotavljanje ognjene podpore in zračne obrambe, protioklepno delovanje, bojno inženirstvo, zveze, obveščevalno-izvidniške zmogljivosti, jedrska, radiološka, kemična in biološka zaščita, civilno-vojaško sodelovanje ter logistična podpora z vojaško zdravstveno enoto.

MOTBBSk Slovenske vojske je z velikim delom poti operativnega cikla opravila že z vodno fazo usposabljanja manevrskih enot, in sicer v sklopu usposabljanja Trden dokaz 6 (angl. Rock Proof 6), kjer so poleg taktičnih vaj (TV) in taktičnih vaj z bojnim streljanjem (TVBS) vodov izvedli tudi preverjanje vodov za delovanje v okviru te zmogljivosti Slovenske vojske.

Del modela operativnega cikla (2. etapa faze bojnega urjenja enote) – usposabljanje motoriziranih čet (MOTČ) – se zaključi s taktično vajo, na kateri se preveri usposobljenost MOTČ in s tem njihova pripravljenost za prehod v 3. fazo usposabljanja, tj. usposabljanja celotne MotBBSk. Preverjanje MOTČ poteka na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna in matičnih lokacijah enot do 20. maja, sestavljeno pa je iz pregleda in preizkusa na TV.

Na preverjanju MOTČ sodelujejo tudi namensko oblikovani moduli MOTBBSk, ki bodo preverjani tudi iz sposobnosti združenega bojevanja rodov na svoji ravni.

Fotografije: vojakinja Martina Podkrižnik, 1. brigada Slovenske vojske