Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

23.04.2018

Slovenska vojska uspešno opravila akreditacijo šole in programa usmerjevalcev združenih ognjev

V sredo, 18. aprila, je bilo v prostorih Generalštaba Slovenske vojske izvedeno poročanje skupin za akreditacijo večnacionalnega izvršilnega odbora združene ognjene podpore (JFS ESC - Joint Fire Support Executive Steering Committee) in sekcije za usmerjanje letalske podpore (FCS -Forward Air Controller Capability Section) iz poveljstva zračnih sil NATO o opravljenem pregledu šole AGOS  (Air Ground Operation School) in nacionalnega programa usmerjevalcev združenih ognjev JTAC (Joint Terminal Attack Controller).

Poročanje je sprejela namestnica načelnika Generalštaba Slovenske vojske brigadirka Alenka Ermenc, ob prisotnosti visokih predstavnikov Poveljstva sil, 15. polka vojaškega letalstva in pisarne za obrambno sodelovanje Združenih držav Amerike. Skupna ocena skupin za akreditacijo je potrdila skladnost nacionalnih dokumentov s področja JTAC, načina izvajanja usposabljanja v šoli AGOS in usposobljenosti JTAC v operativnih enotah Slovenske vojske ter potrdila podaljšanje veljavnosti akreditacije za prihodnja tri leta.

Uspešno opravljena potrditev akreditacije predstavlja naslednji pomemben mejnik pri vzpostavljanju regionalne šole usmerjevalcev združenih ognjev Slovenske vojske, saj omogoča nadaljnje izvajanje mednarodno veljavnega tečaja za kontrolorje združenih ognjev. Pregled je bil opravljen v 15. polku vojaškega letalstva, 1. brigadi in Enoti za specialno delovanje, posebej pa je bil osredotočen na izvajanje akreditiranega certifikacijskega tečaja za kontrolorje združenih ognjev (angl. Joint Terminal Atttack Controller Certification Course). Uspešno opravljena akreditacija programa JTAC in šole AGOS povečuje mednarodno veljavnost in prepoznavnost področja JTAC v Slovenski vojski ter omogoča nadaljevanje dvostranskega sodelovanja z drugimi šolami AGOS na področju izmenjave JTAC inštruktorjev.

Pregled je časovno sovpadal z zaključkom certifikacijskega tečaja JTAC, ki je v šoli AGOS Slovenske vojske potekal med 16. marcem in 20. aprilom. Pettedenskega tečaja se je udeležilo sedem tujih slušateljev iz štirih držav, tečaj so vsi uspešno opravili. Pri izvedbi tečaja so poleg JTAC inštruktorjev iz šole AGOS sodelovali tudi JTAC inštruktorji in JTAC-i iz enot SV, trije tuji JTAC inštruktorji in dva tuja predavatelja za posamezna strokovna področja. Tečaj je bil sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela, del usposabljanja je bil izveden tudi na JTAC simulatorju Madžarskih oboroženih sil v helikopterski bazi Szolnok. V okviru tečaja so slušatelji urili postopke na modelu v šoli AGOS, sledila je kontrola zrakoplovov na različnih lokacijah po Sloveniji in bojno streljanje s koordinacijo artilerijskega ognja in zračne podpore na Osrednjem vadišče Slovenske vojske Postojna. Zadnji teden pa je bil namenjen usposabljanju v zahtevnejših taktičnih situacijah.

Šola AGOS, ki deluje na letališču Cerklje ob Krki, predstavlja prispevek Republike Slovenije k regionalnemu sodelovanju na področju usposabljanja JTAC. Od prve akreditacije šole leta 2016 so bili izvedeni štirje akreditirani tečaji JTAC, katere je uspešno zaključilo 19 slušateljev iz Slovenije in petih prijateljskih držav. Naslednji tečaj v šoli AGOS se prične v septembru, na njem bodo prvič sodelovale nadaljnje tri članice zavezništva.