Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.12.2018

Slovenska vojska tudi v letu 2018 izvedla številne nevojaške naloge v domovini

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske (SV) so v letu 2018 poleg rednih vojaških nalog številne naloge opravili tudi v domovini. Poleg zagotavljanja helikopterske nujne medicinske pomoči ter reševanja z gora in težko dostopnih področij, je SV mnoge kadrovske, materialne in finančne vire namenila tudi podpori Policiji pri soočanju z migrantsko situacijo ter projektom civilno-vojaškega sodelovanja.

Težiščno so izvajali vojaška usposabljanja in vaje doma in v tujini, delovali na mednarodnih vojaških predstavništvih v tujini ter na mednarodnih operacijah in misijah. Skladno s sklepi Vlade RS je v 11 državah skozi vse leto k miru prispevalo dnevno okrog 250 pripadnic in pripadnikov.

Sodelovanje Slovenske vojske v podporo reševanja migrantske situacije
SV je v reševanje migrantske situacije vključena od 16. septembra 2015, ko je Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje pomagala pri zagotavljanju prevozov, oskrbi in varovanju sprejemnih in nastanitvenih centrov, deratiziraciji in dezinfekciji, pripravi in delitvi toplih obrokov in pijače ter vzpostavila premične tuširnice.
SV po odločitvi Vlade RS neprekinjeno podpira Ministrstvo za notranje zadeve pri reševanju migrantske situacije od 19. oktobra 2015. Pripadnice in pripadniki v mešanih patruljah na območjih posameznih policijskih uprav s Policijo sodelujejo pri širšem varovanju državne meje. Od novembra 2015 s Policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir, od oktobra 2018 pa Policijo podpirajo tudi z opazovanjem državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali.
Do sredine decembra 2018 je SV na naloge, povezane z reševanjem migrantske situacije, pripadnice in pripadnikove napotila kar 132.577-krat. Prevozili so skupno 4.163.335 kilometrov, pripravili in razdelili skoraj 200.000 obrokov hrane in pijače, skladno z navodili Policije pa postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Trenutno je na nalogah, povezanih z reševanjem migrantske situacije, angažiranih 75 pripadnic in pripadnikov dnevno. 
Za zasluge pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016 je predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor podelil medalje za zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju 1., 72. in Logistični brigadi Slovenske vojske.

 
Zagotavljanje helikopterske nujne medicinske pomoči, reševanja z gora in prevozov organov
Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske, ki so na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika na Brniku in letališču Edvarda Rusjana v Mariboru vsak dan v 15 minutah pripravljene na posredovanje, so v letu 2018 močno presegle povprečja reševanj preteklih let. Letos so v reševalnih akcijah posredovale že 635-krat, od tega so 194-krat posredovale pri reševanju v gorah, 377-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, 55-krat za prevoz inkubatorja in 9-krat sodelovale pri gašenju požarov. Pri tem so prepeljale 655 poškodovanih ali obolelih oseb, na pogorišča odvrgle okoli 200.000 litrov vode in skupaj naletele 736 ur.
Dežurne posadke 152. letalske eskadrilje Slovenske vojske so v letu 2018 z letalom Falcon enajstkrat opravile prevoze za potrebe zavoda Slovenija Transplant; od podpisa pogodbe, marca 2015, o sodelovanju med MORS in Zavodom Republike Slovenije za presaditev organov in tkiv Slovenija Transplant pa so dežurne posadke letala Falcon izvedle 40 prevozov organov.
SV s sklepom Vlade RS od 1. oktobra 2018 zagotavlja dežurno helikoptersko posadko tudi na letališču Edvarda Rusjana v Mariboru, kar pomeni, da sta za medbolnišnične prevoze, prevoze inkubatorjev, reševanje v gorah, gašenje in pomoč na težko dosegljivih območjih v vidnem delu dneva v 15 minutah za polet pripravljena helikopterja Slovenske vojske na Brniku in Mariboru, tretji helikopter pa je v stalni 120 minutni pripravljenosti za polet na letališču Cerklje ob Krki.  
V iztekajočem se letu je bilo največ, kar 109 reševanj opravljenih samo v avgustu, kar predstavlja največ reševanj v enem mesecu od prvega reševanja z vojaškim helikopterjem, ki so ga pred petindvajsetimi leti, 31. decembra 1993, izvedli na območju Karavank.


Civilno – vojaško sodelovanje
Slovenska vojska je tudi v 2018 podpirala tudi organizacije, ki delujejo v javnem interesu na obrambnem področju. Pogodbe o sodelovanju ima sklenjene z 28 organizacijami, podpori civilnim organizacijam pa na letni ravni nameni finančna sredstva in vire v ocenjeni vrednosti 1.300.000 evrov. SV je podprla več kot 700 različnih dogodkov, med katerimi so tudi večji športni dogodki kot na primer biatlonske tekme na Pokljuki in poleti v Planici. Podpira jih z različnimi dejavnostmi, kot so na primer naleti z zračnimi in vodnimi plovili, prevozi z vozili za cestni promet, sodelovanje pripadnikov SV, nočitve v vojaških objektih, zagotavljanje dopolnilne zdravstvene oskrbe (bolničar oziroma voznik in reševalno vozilo), uporaba vojaških vadišč, strelišč in športnih dvoran, sodelovanje gardne in častne enote, nastopi Orkestra SV, souporaba prostorov v vojašnicah, izposoja sredstev (terenskih postelj, sanitetnih torb, ponjav, termovk, miz in klopi, agregatov, radijskih postaj ter drugega).
Tudi v prihodnjem letu bo, skladno z dogovorjenimi načrti letnega sodelovanja podpirala 27 organizacij: Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Zvezo policijskih veteranskih društev Sever, Zvezo društev generala Maistra, Zvezo slovenskih častnikov, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, Zvezo društev in klubov MORiS, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij organizacije »Tigr-Primorske«, Društvo upokojencev MORS, Gasilsko zvezo Slovenije, Strelsko zvezo Slovenije, Smučarsko zvezo Slovenije, Javni zavod Triglavski narodni park, Turistično zvezo Slovenije, Letalsko zvezo Slovenije, Veslaško zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije, Slovensko potapljaško zvezo, Zvezo tabornikov Slovenije, Zvezo radioamaterjev Slovenije, Jadralno zvezo Slovenije, Judo zvezo Slovenije, Kajakaško zvezo Slovenije, Kinološko zvezo Slovenije, Lovsko zvezo Slovenije, Športno humanitarno društvo vztrajaj – NEVER GIVE UP in Zavod Mepi – mednarodno priznanje za mlade.

Vizija načelnice Generalštaba SV generalmajorke Alenke Ermenc je za leto 2019 usmerjena tudi k nadaljevanju tovrstnega delovanja in vzdrževanju ustreznih zmogljivosti za podporo civilnim organizacijam in društvom. Od slednjih pa pričakuje podporo pri promociji vojaškega poklica in zaposlovanja kandidatov in kandidatk za delo v SV.