Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

24.10.2015

Slovenska vojska tudi med vikendom v velikem številu pri podpori Policiji

Med vikendom bo Slovenska vojska skladno z načrtom in potrebami Policije še množično vključena v pomoč pri reševanju migrantske situacije. Tudi danes pripadniki in pripadnice Slovenske vojske sodelujejo na območju Novega mesta, Maribora, Brežic in Šentilja pri širšem varovanju državne meje, zagotavljajo logistično podporo in s helikopterjem Bell 206 spremljajo razmere.

Trenutno je aktivno vključenih okrog 600 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, pri logistični podpori pa jih v vojašnicah sodeluje še dodatno okrog 100 (priprava in kuhanje obrokov, priprava in dostava različne opreme…). Stanje se bo tudi danes spreminjalo, skladno z morebitnimi dodatnimi zahtevki Policije.

V celem tednu je tako sodelovalo s policijo že več kot 2000 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske. Prav tako pa jih je dnevno vključenih v logistično podporo civilne zaščite še okrog 100, k temu številu pa je potrebno prišteti še podporno osebje, ki dnevno zagotavlja pripravo in kuhanje ter prevoze obrokov hrane. Logistične potrebe se dnevno spreminjajo in jih je težko načrtovati, zaradi nenapovedanega prihoda migrantov.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor dr Andrej Osterman je tudi izdal ukaz o prednostni nalogi celotne Slovenske vojske za podporo Policiji in Civilne zaščiti pri oskrbi migrantov. Zaradi velikih potreb po zagotavljanju usposobljenega moštva za naloge pri podpori policije je prestavljena rotacija 31. slovenskega kontingenta Kfor na Kosovu. Menjava je predvidena v naslednjih štirih tednih, kar bo odvisno od razmer v Sloveniji.

Prav tako se Slovenska vojska pripravlja za morebitno prihodnje sodelovanje s Policijo, skladno z določili 37.a člena novele zakona o obrambi.

Več informacij o sodelovanju Slovenske vojske: Simon Korez, mobilni telefon 031 330 951

Foto: Robert Cotič