Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

02.10.2012

Slovenska vojska tudi letos ekološko odgovorna

V Slovenski vojski se zavedamo, da se moramo na področju ekologije vesti kot družbeno odgovorna organizacija in da je pozitiven odnos do okolja eden ključnih dejavnikov pri razvoju ter uspešnem delovanju sodobne vojske, zaradi tega vabimo vse pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, da se pridružijo akciji zbiranja starega papirja  ekologi brez meja » Star papir za novo upanje 2012«
Namen in cilji projekta:
• ponoviti uspešno akcijo zbiranja starega papirja z dobrodelnim poslanstvom skupaj z dodanimi aktivnostmi
• preko akcije in spremljevalnih dogodkov ozaveščati javnost o ravnanju z odpadki – poudarek na papirju, kako pomembno je, da se reciklira
• preprečevati nastajanje odpadkov
• spodbujati in razvijati čut za skupno dobro in sočloveka
• z zbranimi sredstvi pomagati pomoči potrebnim v Sloveniji
 
V vseh vojašnicah Slovenske vojske so urejeni ekološki otoki, kjer so zabojniki za ločeno zbiranje odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, in sicer za embalažo, papir, steklo in organske odpadke, ter zabojniki za nevarne gospodinjske odpadke in mešane odpadke. Slovenska vojska namenja pomembno vlogo izobraževanju svojih pripadnic in pripadnikov s področja ekologije. Za spodbudo za ločeno zbiranje odpadkov so iz pisarn odstranili koše za odpadke in tako zaposlene spodbudili k ločenemu zbiranju odpadkov na hodnikih, kjer so nameščeni tridelni koši za embalažo, papir in druge odpadke. Prav tako so v prostorih tudi zabojniki za nevarne gospodinjske odpadke, in sicer za baterijske vložke ter kartuše.

Povezava: http://ebm.si