Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

07.07.2010

Slovenska vojska tretje leto zapored izbrala podčastnika leta

Slovenska vojska ima v svoji stalni sestavi poklicne pripadnike, ki svoje naloge opravljajo na dolžnostih vojaka, podčastnika, častnika, vojaškega uslužbenca in civilne osebe. Pomemben segment predstavljajo podčastniki, ki na podlagi pridobljenih splošnih in vojaškostrokovnih znanj ter izkušenj opravljajo dela in naloge v poveljstvih in enotah Slovenske vojske skozi proces izobraževanja in usposabljanja, poveljevanja manjšim taktičnim enotam in sodelovanja v štabnih procesih dela.

Podčastniki Slovenske vojske lahko postanejo najboljši vojaki ali vojakinje s triletnimi izkušnjami na vojaški dolžnosti, s činom desetnika in uspešno opravljenimi selekcijskimi postopki. Kandidati za podčastnika so nato napoteni na osnovno vojaškostrokovno izobraževanje in usposabljanje v Šolo za podčastnike, kjer so po uspešno končanem šestmesečnem izobraževanju povišani v čin vodnika in so napoteni v enote Slovenske vojske na dolžnost poveljnika oddelka. Podčastniki lahko gradijo svojo karierno pot na različnih podčastniških dolžnostih, ki zahtevajo srednjo, višjo ali visoko strokovno izobrazbo ter uspešno končano dodatno vojaško izobraževanje, ki ga lahko pridobijo doma ali na priznanih vojaških šolah v tujini. Prav tako podčastniki in podčastnice Slovenske vojske uspešno opravljajo naloge v vojaških predstavništvih Slovenske vojske v tujini in poveljstvih zavezništva. Med njimi je še posebej izstopal podčastnik Slovenske vojske, ki je bil leta 2006 za svoje profesionalno delo v Natovi šoli v Oberammergau v Nemčiji izbran za podčastnika leta Natovega poveljstva za preoblikovanje. Podčastniški zbor Slovenske vojske je še posebej dejaven pri povezovanju podčastniških zborov zavezništva, saj je bil na iniciativo podčastniškega zbora Slovenske vojske ustanovljen Forum, ki združuje podčastniške zbore Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Podčastniške dolžnosti delimo v poveljniški, štabni in strokovno-specialistični steber. V poveljniškem stebru podčastniki izvajajo naloge, povezane z vodenjem in poveljevanjem. Štabni steber pripada podčastnikom, ki opravljajo dela in naloge, povezane s štabnimi procesi, v strokovno-specialistični steber pa spadajo podčastniki s specialističnimi znanji in pridobljenimi strokovnimi licencami. Podčastniki zbor iz vsakega stebra izbere podčastnika leta na podlagi kriterijev, ki zajemajo znanje, sposobnost, motiviranost in vrednote posameznika.

Letošnja razglasitev podčastnika leta bo potekala v petek, 9. julija, v Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni na osrednji slovesnosti podčastniškega zbora Slovenske vojske.