Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.01.2019

Slovenska vojska tradicionalno gostila tečaj odzivov zdravstva ob velikih nesrečah

V Vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu je bil od četrtka, 24. do sobote, 26. januarja, 9. mednarodni tečaj odzivov zdravstva ob velikih nesrečah, na katerem so sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske. Tečaj organizira Sekcija ukrepanja zdravstva ob velikih nesrečah pri Slovenskem zdravniškem društvu. Na tridnevnem tečaju predavatelji predstavijo nekatere izkušnje iz množičnih nesreč in izrednih dogodkov, kot so potres, teroristični napad, epidemije ipd. Na tečaju udeleženci preverijo sposobnost odzivanja na pritok večjega števila ponesrečenih v krajšem času. Izhodišče vaj je bil scenarij hujše nesreče z velikim številom poškodovanih, ki so napoteni v hospitalno zdravljenje v bolnišnico, ki so jo hitro preoblikovali v sistem za sprejem in obravnavo večjega števila oseb.  V okviru tečaja so sile SV v petek prikazale  taktično zračno medicinsko evakuacijo s helikopterjem in ekipo SV za medicinsko evakuacijo, ki sta si jo ogledala poveljnik sil brigadir Miha Škerbinc in direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Aleš Šabeder.

V Slovenski vojski tovrstna  civilno-vojaška sodelovanja podpirajo, saj zdravstvene delavce in pripadnike Slovenske vojske združujeta zaščita in reševanje človeških življenj. V reševanje masovnih nesreč je namreč vpeta celotna veriga reševalcev, od mesta nesreče do končne oskrbe v bolnišnicah. Zaradi sosledja in prepletenosti elementov reševanja sta nujna harmonizacija reševalnih služb in enoten pristop gasilcev, policistov, vojakov in zdravstvenih delavcev. Na tovrstnem tečaju zato na enem mestu združijo reševalce iz predhospitalnih enot, zdravstveno osebje v bolnišnicah, predstavnike gasilcev in policije ter pripadnike Slovenske vojske. Ob vsaki množični nesreči je zelo pomemben hiter in pravilen odziv vseh vpletenih v reševanje ter zdravljenje poškodovancev. Vaje zato pomembno prispevajo k enotnejšemu in centraliziranemu primarnemu reševanju na kraju nezgode ter pravilno distribucijo poškodovanih v sekundarne zdravstvene ustanove. Velik poudarek pa namenjajo komunikaciji, organizaciji in evakuaciji poškodovancev.

Po navedbah Slovenskega zdravniškega društva je v povprečju v Sloveniji vsaj en dogodek letno, ki presega zmogljivosti lokalnega zdravstvenega sistema. Pristop in način reševanja se v takšnih okoliščinah povsem spremenita, saj je potrebno s pravilno razporeditvijo razpoložljivih virov narediti čim več za čim večje število ljudi. Tak dogodek vedno preseže utečene zmogljivosti predbolnišničnih reševalnih služb in najbližje bolnišnice, zato je potrebna hitra reorganizacija dela in pomoč sosednjih enot ter drugih bolnišnic. Ob takem dogodku je nujen usklajen, pravilen in hiter odziv ter ustrezna organizacija dela. Zato so vaje in načrtovanje primernega odziva tudi del standardov kakovosti za vse bolnišnice.