Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

22.04.2016

Slovenska vojska športno letalo identificirala skladno s predpisi

V nekaterih medijih se je v zadnjih dneh pojavljala trditev, da je Slovenska vojska prestregla športno letalo, ki je 11. aprila 2016 okrog 17. ure v slovenskem zračnem prostoru letelo v nasprotju s področnimi predpisi. Trditev ne drži, zato v nadaljevanju pojasnjujemo postopke in ukrepe, ki so bili izvedeni v omenjenem primeru.

Slovenska vojska izvaja svoje poslanstvo na podlagi veljavnih zakonov in predpisov, ki so sprejeti v Republiki Sloveniji. Republiko Slovenijo dodatno obvezujejo tudi zaveze, ki jih je sprejela ob vstopu v zvezo Nato. Med mirnodobnimi nalogami Slovenske vojske so tudi nadzor, kontrola in varovanje zračnega prostora Republike Slovenije in posledično tudi zavezništva. Svoje poslanstvo Slovenska vojska izvaja tako z lastnimi enotami kot tudi s pomočjo enot zavezništva, če nima na voljo lastnih sredstev. Pri nadzoru, kontroli in varovanju zračnega prostora sodelujejo Združeni operativni center, Center za nadzor in kontrolo zračnega prostora ter letalske zmogljivosti Slovenske vojske in zavezništva.

V primeru nemške jadralne pilotke je šlo za nedvoumno kršitev slovenskega zračnega prostora, za kar ima Slovenska vojska vsa potrebna dokazila (podatki se hranijo šest mesecev). Prva kršitev je bila ob neustreznem vstopu v zračni prostor Republike Slovenije, druga pa pri letenju v zračnem prostoru, kjer zaradi neustrezne obojestranske komunikacije med pilotom in kontrolo letenja ne bi smela leteti in bi lahko predstavljala nevarnost za ostali letalski promet.

Slovenska vojska je bila v dogodek vključena skladno z vsemi veljavnimi predpisi in postopki, ki urejajo omenjeno področje, in po predhodni uskladitvi s civilno kontrolo zračnega prometa Slovenije. Opažena kršitev je bila najprej dodatno preverjena pri pristojni službi kontrole letenja in sporočena v združeni operativni center Slovenske vojske, kjer se je sprejela ustrezna odločitev in se je tudi dejansko ukrepalo.

Izveden je bil samo prvi oziroma osnovni postopek, predviden v primeru posredovanja Slovenske vojske pri kršitvi v zračnem prostoru, to je določanje identitete neznanega zrakoplova z vizualno identifikacijo in posledično preverjanje, če zrakoplov morda ne potrebuje pomoči.

Po identifikaciji je bilo potrjeno, da zrakoplov ne potrebuje pomoči, zato je Slovenska vojska svojo nalogo končala.

V Slovenski vojski se ne sprašujemo, ali so trenutno veljavni predpisi, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje varovanja, kontrole in zaščite zračnega prostora, zastareli ali »preživeti«, ampak jih izvajamo, kot se to od nas pričakuje. Res pa je, da je v Republiki Sloveniji vse več pritiskov, da se uporaba zračnega prostora »liberalizira«, čemur Slovenska vojska ne nasprotuje, vendar mora biti takšna »liberalizacija« podprta z ustreznimi spremembami veljavnih zakonov in predpisov.

Prav tako se v Slovenski vojski zavedamo, da nekontrolirana in stihijska uporaba zračnega prostora Republike Slovenije lahko zelo hitro pripelje do katastrofalnih posledic, nismo pa prepričani, da se tega zavedajo tudi vsi ostali udeleženci, ki delujejo ali želijo delovati v zračnem prostoru.