Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

15.10.2009

Slovenska vojska sodeluje na 3. dnevih zaščite in reševanja v Novem mestu

Od 15. do 17. oktobra bo Slovenska vojska sodelovala na 3. dnevih zaščite in reševanja v Novem mestu s 14. inženirskim bataljonom ter 18. bataljonom za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo, ki se bosta predstavila z delom svoje opreme ter tehnike. Inženirci bodo predstavili montažni most compact-200, čolne in nekaj delovnih strojev, 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo pa bo sodeloval z zabojnikom za dekontaminacijo ter z lahkim izvidniškim vozilom kobra.
Slovenska vojska je s svojimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi pomemben del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelujoča bataljona sta že večkrat pomagala prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah. Inženirci so postavili več montažnih mostov za začasno povezovanje cestnih komunikacij, na primer na Predelu, v Železnikih in na Jančah, med drugim pa so tudi sposobni urediti ter utrditi vodne brežine in cestne povezave. 18. bataljon za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obrambo je v veliko pomoč ob plazovih ter poplavah, saj s svojo opremo prebivalstvu lahko zagotovi tehnično vodo in analizira stanje vode, zemlje ter zraka.
Dnevi zaščite in reševanja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so namenjeni doseganju večje osveščenosti med prebivalci Slovenije, da lahko sami največ naredijo za svojo varnost in varnost premoženja, ob tem pa jim bo pomagala država s svojim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.