Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

28.08.2014

Slovenska vojska si prizadeva za sobivanje z naravo in okoljem

[27.08.2014] V Postojni predstavili aktivnosti na mednarodni vaji Takojšen odgovor 2014

[20.08.2014] Na vaji Takojšen odgovor 2014 tudi terenska bolnišnica Role 2 ameriške vojske

[19.08.2014] Na vaji Takojšen odgovor 2014 poteka intenzivno usposabljanje vseh udeležencev vaje

[18.08.2014] »Ko pride do nesreče, naše države ne vprašajo, če smo nanjo pripravljeni, to od nas pričakujejo«

[18.08.2014] Začetek usposabljanj za delovanje civilno-vojaških skupin ob množični naravni nesreči

[14.08.2014G Začenja se osrednja vaja Slovenske vojske

[07.08.2014] Končujejo se priprave na osrednjo vajo Slovenske vojske Takojšen odgovor 2014

Osrednja vaja Slovenske vojske Takojšen odgovor 2014, ki od 17. avgusta poteka na Postojnskem in Vipavskem, se bo končala v soboto, 30. avgusta. Na njej približno tisoč udeležencev iz enajstih držav preverja povezljivost tudi na primeru zaščite in reševanja. Udeleženci vaje se zavedajo pomena varovanja okolja, ki bo tudi v prihodnje omogočilo tako vojaško aktivnost na Osrednjem vadišču Slovenske vojske (OSVAD) Postojna kot ohranjanje narave. Zato v teh dneh udeleženci vaje skrbno sanirajo območje Mahneč, kjer se je odvijal praktični del vaje. Pri tem upoštevajo stroge ukrepe pred dodatnim razvrednotenjem okolja, ki jih predpisuje Direktiva o varstvu okolja v Slovenski vojski. 

Ekološka zavest se znotraj Slovenske vojske razvija in povečuje na vseh ravneh vodenja in poveljevanja. Zato le-ta vključuje segmente ohranjanja narave v zahteve vojaškega sektorja, kar je jamstvo za ohranitev naravnih habitatov in hkrati jamstvo za zagotavljanje realnih razmer za urjenje vojske po načelih trajnosti. O trdni zavezi pripadnikov Slovenske vojske, da ohranjajo naravo na vojaških območjih, priča tudi strokovni posvet o varovanju okolja na OSVAD Postojna, ki je 20. avgusta ob robu mednarodne vaje Takojšen odgovor 2014 potekal v postojnski Vojašnici barona Andreja Čehovina.

Fotografije: Martina Podkrižnik, 1. brigada