Republika Slovenija
  Ministrstvo za obrambo
  Generalštab Slovenske vojske
  Vojkova cesta 55
  1000 Ljubljana
  T: +386 (0)1 471 22 11
  F: +386 (0)1 471 16 50
  E: glavna.pisarna.gssv(at)mors.si

Sporočilo

21.04.2010

Slovenska vojska še tesneje s civilnim okoljem

V Vojašnici Šentvid je danes, v sredo, 21. aprila, potekalo srečanje poveljnikov vojašnic celotne Slovenske vojske, ki sta se ga udeležila ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič in načelnik Generalštaba generalmajor mag. Alojz Šteiner. Na srečanju so razpravljali o civilno- vojaškem sodelovanju (CVS), ki so ga po organizacijski konsolidaciji SV v celoti prevzeli poveljniki vojašnic in uprave vojašnic. Spomnimo, da je marca letos poveljnik sil podpisal načrte sodelovanja s 16 organizacijami, ki so povezane s SV in so uvrščene kot organizacije posebnega pomena za obrambni sistem. Skladno s temi načrti poteka sodelovanje med SV in omenjenimi organizacijami predvsem na principu racionalnosti, selektivnosti in reciprocitete. Ministrica za obrambo je poudarila pomen tega sodelovanja predvsem s stališča, da poveljniki vojašnic prevzemajo velik delež možnosti promocije SV, prav tako pa je pomemben povezovalni člen tudi pogodbena rezerva. Ministrica je tudi dejala, da gre pri CVS za percepcijo javnosti, predvsem pri gospodarjenju z nepremičninami, da je vse, kar se opredeljuje kot subjekt obrambnega sistema, tudi razumljeno kot izziv SV. Ministrica je prisotne seznanila s spremembami, ki nastajajo v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami v lasti Ministrstva za obrambo. Vojašnice in pomembni objekti za delovanje obrambnega sistema bodo še naprej ostali v upravljanju Ministrstva za obrambo, medtem ko bodo ostale nepremičnine (stanovanja) prešla v upravljanje javnega sklada pri Ministrstvu za javno upravo.

Generalmajor Šteiner je poudaril, da je zadovoljen z novim načinom povezovanja SV s civilnim okoljem, saj ta pomeni »vračanje vojske v civilno okolje«. Podal je tudi usmeritve za  novo vizijo odpiranja vojske v civilno okolje, ki temelji na t. i. družbeni odgovornosti. Ta se v SV kaže predvsem v odličnem skrbstvu za vojaške nepremičnine, novem odnosu do stroškov za delovanje objektov ter novi uveljavitvi CVS in celostne skrbi za pripadnike in pripadnice SV. Odnos do stroškov je odnos do okolja tudi z vidika reciprocitete.

General je poudaril tudi, da bodo dogodki, ki jih bomo izvedli v maju (dnevi odprtih vrat 8. in 22. maja ter osrednja slovesnost ob dnevu SV 14. maja), priložnost za poveljnike vojašnic, da javnosti predstavijo kakovost SV.

Ob koncu obiska sta si ministrica in načelnik ogledala še urjenje s službenimi psi.

Foto: višji vodnik Tomaž Harle, GŠSV